Smøg-pauser fredes i flere kommuner

Livet som offentligt ansat med hang til tobak bliver sværere og sværere.

I denne uge alene har to kommuner strammet reglerne kraftigt overfor deres rygende ansatte, så det nu er slut med at ryge i arbejdstiden i Aarhus og i Nyborg koster det en længere arbejdstid.

Men flere jyske kommuner siger stop til rygestop. Det svarer de i en rundringning foretaget af Nyhedsbureauet Newspaq.

I Aalborg Kommune er der lige nu rygning forbudt indenfor i kommunens bygninger, men personalet må gerne ryge udenfor døren i arbejdstiden.

Det bliver der ikke lavet om på lige med det første, fortæller direktør i Sundhed og Bæredygtig Udvikling i Aalborg Kommune, Bente Graversen. Heller ikke den egenbetalte rygetid, som Nyborg Kommune netop har indført, kommer på tale i Aalborg.

- Det har slet ikke været drøftet, at folk skal afregne for rygepauserne med deres egen tid, siger hun til Newspaq.

I Esbjerg Kommune ser man heller ikke nogen grund til at stramme rygereglerne yderligere. Her må man dog ikke ryge indenfor eller i kommunens køretøjer.

- Vores rygepolitik, som den er formuleret på nuværende tidspunkt, fungerer godt, som den er, siger Birgitte Stenderup, personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune til Newspaq.

Rygepauser skal der være plads til, ligesom der er plads til pauser til andre ting, siger hun.

- Man kan jo også have pauser i andre foranledninger end at ryge, så der er ikke forskel på, om man ryger eller laver noget andet. Pauserne betaler medarbejderne ikke selv, siger Birgitte Stenderup.

Hun understreger, at det selvfølgelig kun gælder pauser, som er forenelige med arbejdet. Det er man enig i i Frederikshavn Kommune.

- Hvis ellers rygning kan forenes med daglige arbejde, så er der ikke nogen restriktioner der, siger arbejdsmiljøkonsulent Claus Sørensen, som heller ikke forudser nogen stramninger i deres rygepolitik i den nærmeste fremtid.

I Vejle Kommune har man netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på at indføre totalt rygeforbud på kommunens matrikler og i arbejdstiden.

De har allerede en uformel aftale med de ansatte om, at rygepauser betaler man selv for.

Odense og Københavns Kommune har flirtet med et rygestop, men foreløbig skoddet planerne.

 

Dagens Gossip