Socialdemokrater samler underskrifter mod offentlighedslov

Sådan står der i det brev, der netop nu bliver sendt rundt i det socialdemokratiske bagland, og som Berlingske er kommet i besiddelse af.

Baggrunden for brevet er revisionen af offentlighedsloven, der forventes at blive vedtaget inden sommerferien. Revisionen indebærer blandt andet at dokumenter udvekslet mellem styrelser og ministerier bliver undtaget for aktindsigt, ligesom det heller ikke vil være muligt at få indsigt i kommunikation mellem ministre og folketingsmedlemmer.

I brevet står der videre:

»Vi undrer os over, hvordan Socialdemokraterne pludselig står bag en forandring af offentlighedsloven, som efter vor mening er til det værre«.

Brevet fortsætter:

»Det er ubegribeligt, at vores parti kan vende rundt på en tallerken i løbet af få måneder. Før valget var centrale socialdemokrater ude med harsk kritik af det daværende VK-forslag til fornyelse af loven – som nærmest på komma og punktum er identisk med det nuværende. Og nu ser det ud til, at vores parti har foretaget en værdimæssig U-vending på dette punkt, for nu går vi åbenbart ind for, at magthaverne skal være undtaget aktindsigt på de centrale stræk.«

Som officielle afsendere af brevet står en samlet socialdemokratisk kredsbestyrelse i Gentofte, men i brevet står også, at de har opbakning fra en række andre kredse, partiforeninger og kandidater. Hvem der henvises til, vil kredsformand i Gentofte, Torben Bechsgaard, dog ikke udtale sig om, da han ikke ønsker at kommentere sagen over for Berlingske.

Konkret angriber brevet paragrafferne 24 og 27, som der bliver påpeget vil medføre mere lukkethed.

»Det er helt uacceptabelt og har mødt stærk kritik allerede,« står der.

Ifølge Berlingskes oplysninger er brevet sendt bredt ud i baglandet for at få så mange som muligt til at tilslutte sig. Sammen med brevet kommer en opfordring om at sende det videre. Brevet med de dertilhørende underskrifter skal efterfølgende sender til samtlige medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe. Brevet slutter med ordene:

»Vores opfordring er, at du og resten af gruppen tænker over revisionen en ekstra gang.«

Dagens Gossip