Socialminister: Bedre muligheder for magtanvendelse

Det skal være tydeligere, hvad der rundt om på landets døgninstitutioner kan defineres som magtanvendelse.

Det siger den tiltrådte socialminister Karen Ellemann (V) mandag ved ministeroverdragelsen i Socialministeriet.

- Eksempelvis når et ungt menneske spolerer et måltid ved at skrue højt op for musikanlægget i affekt og frustration, så vil det at gå hen og skrue ned for anlægget være magtanvendelse. Den form for magt vil jeg kalde sund fornuft, siger hun.

Den nye Venstre-regering har skrevet ind i sit regeringsgrundlag, at der i enkelte tilfælde kan være behov for øget adgang til at anvende magt.

Det skal blive til tydeligere regler om, hvad der udgør magtanvendelse, og et større spillerum for institutionerne til at udøve den "kærlighed og konsekvens", som også står skrevet ind i regeringsgrundlaget.

- Det skal være mere specifikt, hvad man kan kalde magt. Det lyder jo som retten til at slå. Det er det så absolut ikke, siger Karen Ellemann.

Ved overdragelsen er der ros fra den afgående minister Manu Sareen (R), der kalder Karen Ellemann for "hæderlig" i en sådan grad, at det er en sjældenhed i politik, mens den nye minister takker for et konstruktivt samarbejde.

Ændringerne i reglerne om magtanvendelse skal komme som udløber af det samarbejde. Der er blandt andet blevet nedsat et "magtanvendelsesudvalg" under Manu Sareen.

- Baggrunden for, at hele magtanvendelsesudvalget blev nedsat, var, at der var problemer i forhold til at kunne håndtere det udvidede forældreansvar, som voksne på eksempelvis døgninstitutterne har fået, forklarer Karen Ellemann.

Ud over reglerne for magtanvendelse på landets døgninstitutioner for unge vil den nye minister også få Socialministeriet til i højere grad at indsamle viden og dokumentation for socialpolitiske indsatsers effekt.

- Når vi hjælper mennesker i Danmark, der er syge, så har du lægefaglig ekspertise, og du ved, hvilke metoder du kan bruge for at helbrede. Samme tradition har du ikke inden for socialpolitikken, siger Karen Ellemann.

- Det er ikke for at sige, at der kun er én indsats, der virker, men det er for at sige, at vi i langt højere grad skal være fokuseret på at vide, hvad der har effekt og hjælper.

/ritzau/

Dagens Gossip