Socialpædagoger glæder sig over udsigt til specialisering

Organisationen er især glad for beslutningen om, at pædagogstuderende fremover skal vælge mellem tre specialiseringsspor. Det drejer sig om småbørnspædagogik for de 0-5-årige, skole- og fritidspædagogik for de 6-18-årige og social- og specialpædagogik for personer med særlige behov som eksempelvis misbrug eller psykiske lidelser.

»Jeg er glad for det skridt, politikerne har taget. Det er absolut et meget markant fremskridt i forhold til det, vi kender i dag,« siger forbundsformand Benny Andersen.

»Vi har længe talt for, at politikerne burde erkende, at der er forskel på de kompetencer en socialpædagog skal have i forhold til, om vedkommende arbejder med incestramte børn eller »almindelige« børn. Det har de nu lyttet til, og det er helt afgørende og nødvendigt, fordi de særligt udsatte borgere har brug for socialpædagoger med helt særlige kompetencer,« siger han.

Benny Andersen mener, at reformen sender et stærkt signal:

»Det er ikke nok at have et godt hjerte og engagement - der skal en særlig faglighed til. Det er det signal, politikerne sender med reformen,« siger han og understreger, det er afgørende, at specialiseringen inden for socialpædagogik får »den nødvendige fylde« i fremtidens uddannelse.

»Det er et meget stort område. Det er alt lige fra de børn, der bliver anbragt, fordi forældrene ikke kan finde ud af at være forældre, til unge kriminelle.«

Dagens Gossip