Socialpædagoger hårdest ramt af arbejdsulykker

Tallene viser også, at socialpædagoger i 2011 hørte blandt de brancher, der er mest udsat for arbejdsulykker, skriver Socialpædagogernes Landsforbund i en skriftlig besked.

Og det er »dybt uacceptabelt«, mener Socialpædagogernes formand Benny Andersen, der nu råber vagt i gevær.

»Det er måske ikke overraskende, at de er mere udsatte for vold på arbejdet, al den stund de ofte arbejder med udsatte borger-grupper, der på den ene eller anden måde er udadreagerende og ikke altid kan stå til ansvar for deres handlinger. Men vold er aldrig en acceptabel del af arbejdsdagen. Aldrig,« siger Benny Andersen.

I 2011 var der 61,4 procent flere anmeldelser af arbejdsulykker blandt Socialpædagogernes medlemmer end blandt medlemmer af FOA. Og sammenlignet med BUPL anmeldte Socialpædagogernes medlemmer fire gange så mange arbejdsulykker.

Det svarer til, at Socialpædagogerne anmeldte lige så mange arbejdsulykker som medlemmerne af BUPL og FOA tilsammen, når man ser på anmeldelser målt per 1.000 medlemmer.

Dagens Gossip