Socialrådgivere frygter for lediges retssikkerhed

Det er ifølge Berlingskes oplysninger et af tiltagene i den kommende kontanthjælpsreform, men hos Dansk Socialrådgiverforening frygter man, at de skærpede sanktioner vil ramme skævt.

Formand Majbrit Berlau understreger, at politikerne skal øge retssikkerheden for kontanthjælpsmodtagerne, hvis man vitterligt vil fratage dem deres ydelse.

»Det er en klar stramning af de nuværende sanktionsmuligheder, og hvis man vil gå videre ad den vej, skal retssikkerheden være helt på plads for de pågældende borgere,« siger hun med henvisning til, at Ankestyrelsen i Midtjylland netop har udsendt en rapport, der viser, at der er fejl i op til 95 procent af de sanktioner, der bliver behandlet af styrelsen.

»Der er noget, der tyder på, at de sanktionsregler, vi har, er svære at praktisere, og at det resulterer i en masse fejl. Så hvis politikerne vil gå den vej, så mener jeg bestemt, de skal forpligte sig til først at granske de nuværende sanktionsregler og sørge for at afbureaukratisere systemet, så det ikke er så procestungt,« siger Majbrit Berlau.

Dansk Socialrådgiverforening er som udgangspunkt ikke modstander af strammere krav og skærpede sanktioner.

»Sanktioner kan være et udmærket redskab, men de gør det ikke alene. Der er brug for en masse redskaber, hvis man skal kunne matche den enkelte til arbejdsmarkedet. Og derudover må vi igen sige, at den bedste kur mod arbejdsløshed først og fremmest er jobskabelse,« siger socialrådgivernes formand.

Partierne bag den kommende kontanthjælpsreform mødes tirsdag aften til nye og muligvis afgørende forhandlinger.

Dagens Gossip