Sønderborg gir kommunens legepladser en overhaling

De syv nyrenoverede pladser er et resultat af, at byrådet i 2009, satte fokus på standarden på de offentlige legepladser.

Dengang led en del af kommunens legepladser under, at de ikke var blevet løbende vedligeholdt i mange år, så byrådet afsatte derfor penge til at få legepladserne renoveret, og istandsat til en bedre – og også lovlig standard.

De syv legepladser, der nu renoveret, er:
• Hørmarken, Sønderborg
• Blæsborg, Augustenborg
• Højvang, Sønderborg
• Loddenmosen, Broager
• Kongevejsparken, Sønderborg
• Vaskilde, Dybbøl
• Kaj Munks Vej, Sønderborg

- Vi vil jo gerne have, at legepladserne i kommunen er steder, hvor børnene har lyst til at komme – for når de leger med andre og bevæger sig, udvikler de deres motorik, sundhed og sociale færdigheder. Derfor skal legepladserne være i orden og forsynet med gode og udfordrende legeredskaber, siger Jesper Rosanes, formand for sundhedsudvalget Sønderborg Kommune.

Der er i dag helt præcise krav til sikkerheden på offentlige legepladser. De skal for eksempel alle være forsynet med et certificeret faldunderlag på mindst 30 centimeter.

Alle legeredskaber er nu helt nye og farvestrålende. Så inden længe kan børnene udfordre sig på nye flotte gynger, rutsjebaner, i klatreborge, karruseller og klatrenet.

Sandkasserne er selvfølgelig også nyrenoverede og har fået nyt sand.

Arbejdet med renoveringerne er foregået i et samarbejde mellem forvaltningerne Teknik og Miljø samt Social og Sundhed - et eksempel på et tværgående projekt, der understøtter arbejdet med Sønderborg Kommunes sundhedspolitik.

Dagens Gossip