Sønderborg trækker Bitten og Mads Clausens Vej tilbage

Bitten Clausen, Danfoss, fik til sin 100 års fødselsdag i efteråret to gaver af Sønderborg Kommune. Nemlig et forslag om at navngive en del af Nordborgvej til Bitten og Mads Clausens Vej og som gave nummer to et konkret tilsagn om, at den centrale plads i det nye havneprojekt i Sønderborg får navnet Bitten og Mads Clausens plads.

Den ene af gaverne bliver nu trukket tilbage.

- Forslaget om at en del af Nordborgvej skal ændre navn, trækker kommunen tilbage. Vi tager kritikken af forslaget til efterretning. Det har aldrig været hensigten at genere, hverken borgere eller virksomheder med adresse på den pågældende strækning af Nordborgvej – stykket fra Ketting til Danfoss. Tilbagekaldelsen af forslaget sker i fuld overensstemmelse med familien Clausen, oplyser borgmester Aase Nyegaard.

Dagens Gossip