Sønderborg: Video-opkald til Kommunen gir tryghed

Sønderborg Kommune får dagligt 80 – 100 telefoniske opkald fra ældre eller handicappede borgere, der er utrygge eller har brug for hjælp fra kommunen.

Erfaringerne viser, at halvdelen af opkaldene er tryghedskald eller fejlopkald. Personalet kører derfor mange spildte kilometer i bil for at besøge ældre borgere, der enten slet ikke har brug for hjælp eller bare har brug for en hurtig snak med en hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske.

En række kommuner har gode erfaringer med videokald som supplement eller erstatning for fysiske besøg hos borgeren. Den visuelle kommunikation giver større tryghed end en telefonsamtale, og det meget er lettere for medarbejderne at vurdere, om der er behov for ekstra hjælp.

Byrådet i Sønderborg Kommune ønsker, at der skal udvikles gode velfærdsteknologiske løsninger, der kan give borgerne den bedste mulige livskvalitet.

Derfor vil Sønderborg Kommune i første halvår af 2013 lave et forsøg med videoopkald.

Forvaltningen Social og Sundhed er i gang med at udvælge en række borgere, der skal indgå i forsøgsordningen. Det vil blive ældre borgere, der har kontakt med hjemmesygeplejen og borgere med psykiatriske lidelser.

De udvalgte borgere vil blive forsynet med en særlig PC, der er udstyret med et videoprogram, der er enkelt og brugervenligt at betjene. PC´en kan kun bruges til videokald.

Formanden for Socialudvalget i Sønderborg Kommune, Jørgen Jørgensen, ser gode perspektiver i forsøget med videokald til borgerne.

- For udvalgte personer vil der være døgndækning og i det hele taget er der en rigtig god fleksibilitet i en videokaldsordning. Vi kan udnytte personaleressourcerne bedre og sparer også kørselstid, brændstof og slid på biler. Jeg vil gerne understrege, at personalet under videokaldene vil være meget opmærksomme på, om borgerne får den hjælp de har brug for gennem videosamtalen. Hvis personalet vurderer, at der er brug for et fysisk besøg hos borgeren, så starter vi bilen og kører ud, siger Jørgen Jørgensen.

Direktør for Social og Sundhed i Sønderborg Kommune, Tim Hansen, fortæller at i forsøgsperioden vil der veksles mellem planlagte og uplanlagte videoopkald.

- Borgeren kan kalde op, hvis der er brug for hjælp eller en snak. Desuden kan medarbejderne bruge videokald, når der skal udføres målinger af for eksempel blodtryk eller puls. Kaldene vil blive foretaget af det personale, der er tilknyttet den enkelte borger. Det vil øge trygheden hos borgeren, hvis de i forvejen kender medarbejderen på skærmen, siger Tim Hansen.

Dagens Gossip