Soldater snyder sig i krig

Soldaterne har fundet en måde at besvare testen, så de ikke sætter alarmklokkerne i gang, fremgår det af Forsvarsministeriets rapport:

»Forsvarets analyser af de afgivne svar viser en ensartethed i besvarelserne. Svarmønstret er ikke troværdigt«.

Bag evalueringen står en gruppe af flere ministerier, fagforeninger og interesseorganisationer på veteranområdet. Ifølge rapporten vurderer de, at de fastansatte soldater er mere motiverede for at blive udsendt end interesserede i at få afdækket, om de eventuelt har »psykiske udfordringer«, og det påvirker deres besvarelser, skriver Information.

»Metoden (testen, red.) har derfor i meget begrænset omfang haft konsekvenser for vurderingen af soldaternes egnethed til at blive udsendt,« konstaterer rapporten.

Det bekymrer i soldaterfagforeningerne:

»I værste fald sender vi nogen ud, der ikke burde sendes ud. For så får de det endnu værre, end de ellers burde have,« siger Bent Fabricius, formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), til Information.

Den udlægning bakkes op af næstformand Bjarne Kehr fra Centralforeningen af Stampersonel, der organiserer Forsvarets befalingsmænd:

»Undersøgelser viser, at nogle kommer styrkede hjem. Men der er også nogen, der kan få forstærket nogle symptomer, når de er landet igen,« siger han.

Forsvarsministeriet oplyser i en email til Information, at Forsvaret vil »udvikle en ny metode, der i højere grad sikrer, at de fastansatte soldater, der bliver sendt ud, er psykisk parate til det,« der forventes at være klar i 2014.

Dagens Gossip