Spindoktorer erobrer politisk magt

Når regeringens ministre holder taler, udtaler sig til tv og dagblade eller skriver debatindlæg, så er der i langt højere grad end tidligere en spindoktor, der har haft en finger med i spillet.

Ministrenes særlige rådgivere har fået langt mere politisk indflydelse i løbet af de seneste ti år, lyder det i Betænkning om ministrenes særlige rådgivere, som blev offentliggjort torsdag.

- Den mest iøjnefaldende ændring siden 2003 er, at ministrene i 2012 i betydelig højere grad end før får bistand til løsningen af deres partirelaterede opgaver med taleskrivning, kontakt til partiorganisationen og valgkredsen samt i forbindelse med deltagelse i møder i partiregi, lyder det i udvalgets betænkning.

Fra at være en rådgiver om presserelaterede emner er de særlige rådgivere i højere grad med på råd i forhold til det politiske indhold.

Men de særlige rådgivere er nødvendige for ministrene, som er udsat for et stigende pres fra medierne, og de opfylder en vigtig rolle i det politiske system, konkluderer udvalget.

Det skyldes blandt andet, at deres helt åbenlyse funktion som særlig støtte for ministeren gør det lettere at holde embedsmændene politisk neutrale.

- Hvis de opgaver, de særlige rådgivere varetager, alle skulle varetages af det almindelige embedsværk, ville det efter udvalgets opfattelse kunne belaste det almindelige embedsværks status som partipolitisk neutralt, lyder det.

I kølvandet på Helle Thornings skattesag vedtog et enigt folketing tilbage i december 2011, at reglerne for ministres brug af spindoktorer skulle granskes.

Udvalget blev nedsat af finansministeren i april 2012 og skulle således foretage et "serviceeftersyn" af reglerne og retningslinjerne.

/ritzau/

Dagens Gossip