Spindoktorrollen er i markant forandring

Rollen som særlig rådgiver har ændret sig markant over det seneste årti, konkluderer ny betænkning fra Udvalget for særlige rådgivere, skriver Berlingske Aften.

Udvalget blev nedsat i december 2011 i kølvandet på løbende kritik af og debat om rådgivernes funktion og antal, og det fik til opgave at give reglerne et servicetjek og kortlægge udviklingen i brugen af spindoktorer.

Tidligere var langt hovedparten af de særlige rådgivere rekrutteret i pressen, de havde en journalistisk uddannelse og brugte størstedelen af deres tid på klassisk mediehåndtering og -rådgivning i ministerens tjeneste.

I dag rekrutteres spindoktorerne i flere end 90 procent af tilfældene fra kommunikationsbranchen og partiorganisationerne, og flere af dem har en lang videregående uddannelse. Det harmonerer med de ændrede arbejdsopgaver: Rådgiverne yder i stigende grad politisk-taktisk rådgivning, hvilket blandt andet indebærer at håndtere ministerens forhold til baglandet og offentligheden, fastslår betænkningen.

Endnu mere interessant er det, at en stor del af ministrene giver udtryk for, at de får »faglig« rådgivning fra de særlige rådgivere; noget der tidligere har været forbeholdt det neutrale embedsværk, som kendetegner den danske centraladministration.

Ifølge Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, skyldes det, at ministrene har identificeret et behov for at kunne give embedsmændene modstand for at slå en klar, politisk tone an i ministeriet. Og det er der intet problematisk i, mener han.

»Så længe man er bevidst om, at der er betydelige begrænsninger for, hvad de så rent faktisk kan levere på det felt, er det fint, at ministeren har én med, der kan give noget sparring. En sag bliver altid bedre af at blive betragtet fra flere sider,« siger han, men understreger dog, at der skal være grænser.

»Der er en enorm forskel på, hvor meget ministeren og rådgiveren ved, og hvor meget de specialiserede og erfarne embedsmænd på den anden side ved. Derfor er det meget vigtigt at holde fast i, at ministeren fortsat får faglig og kompetent rådgivning fra de erfarne embedsmænd,« siger Peter Munk Christiansen.

Men er det ikke nok med de erfarne embedsmænd, er det blevet spurgt løbende, også i kommissoriet for udvalget der dog blåstempler den nuværende praksis, hvor rådgivere ansættes af og til ministrene og ikke er en del af det eksisterende embedsværk.

Peter Goll, senior partner i kommunikationsvirksomheden Geelmuyden.Kiese og forhenværende rådgiver for justitsminister Morten Bødskov (S), ser praksis i dag som et naturligt svar på realiteterne og opgaverne.

»Alle i systemet, både politikerne og de blivende embedsmænd, kan se, at det er det, der er brug for i dag. Man har fået lidt flere politiske rådgivere, for de kan varetage nogle opgaver, som de blivende embedsmænd ikke kan, men der mangler forståelsen i offentligheden, for det er blevet fremstillet, som om der er noget fordækt i at ansætte den type rådgivere,« siger han.

Eksempelvis bruger rådgiverne meget tid på at koordinere internt i regeringen, mellem partierne, med ordførere og med baglandet – en opgave som embedsværket med deres neutrale position ikke kan gå ind i. Også i forhold til politikudviklingen giver det mening med en todelt rådgivning, lyder det fra Peter Goll.

»Embedsmænd kan udvikle det fagpolitisk, for deres omdrejningspunkt er jura, økonomi, viden om miljø og så videre, men ministrene har også brug for nogle, der har forståelse for deres politiske projekt og kan være med til at udvikle tanker på det idépolitiske plan,« siger han.

Da Helle Thorning-Schmidt (S) overtog Statsministeriet i efteråret 2011, gjorde hun op med det herskende princip om én spindoktor pr. minister. De mest magtfulde ministre, der sidder med i Økonomi- og/eller Koordinationsudvalget, fik nu mulighed for at ansætte to rådgivere, hvilket høstede kritik fra blandt andre V og DF.

Til trods for at udvalget i deres betænkning advarer mod fremover at ansætte flere spindoktorer, fordi der kan blive tale om »en glidende udvikling i retning af et anderledes centraladministrativt system svarende til systemer med politiske kabinetter«, godkender det den nuværende situation.

Det har fået DF til at kalde servicetjekket for »skuffende«. Partiet fastholder, at spindoktorer bør afskaffes, og at ministre i stedet kan blive betjent af fastansatte pressemedarbejdere i embedsværket.

Dagens Gossip