Sporarbejde mellem Esbjerg, Skjern og Herning

På lørdag går Banedanmark i gang med at ombygge spor og sporskifter på stationsområder på jernbanen mellem Esbjerg, Skjern og Herning. Sporarbejdet står på i tre en halv måned i en række etaper, og når arbejdet er færdigt, får passagererne en bedre og mere robust bane.

Sporene på de syv stationer - Guldager, Varde, Ølgod, Tarm, Skjern, Borris og Kibæk – skal fornys hen over sommeren. De gamle skinner, sporskifter, træsveller og skærver bliver udskiftet, og der bliver etableret og fornyet dræn samt afvanding. Endelig fornys og justeres også en kilometer spor på fri strækning nord for Varde og en kilometer spor ind mod Skjern fra Borris-siden.

- Sporet og sporskifterne på de syv stationer er nedslidte og trænger til at blive udskiftet. Derfor lukker vi sporet, og benytter samtidig lejligheden til at få udført en række andre arbejder, så vi ikke skal tilbage og genere passagererne med unødigt meget vedligeholdelsesarbejde i de kommende år. Med arbejdet får de vestjyske passagerer en bedre og mere robust bane tilbage, siger projektleder Hanne E. Svendsen.

For at minimere generne for passagerne mest muligt og udnytte de perioder, hvor sporene er spærret optimalt, renoveres der samtidig 24 broer mellem Esbjerg og Skjern. Når togene begynder at køre på banen igen, vil der frem til begyndelsen af december være forskellige restarbejder på strækningen, men det vil ikke påvirke togdriften.

Dagens Gossip