Staten betaler milliardregning for stigende antal lægebesøg

De milliardstore samfundsomkostninger bør kalde på opmærksomhed, mener professor Jørgen T. Lauridsen fra Center for Sundhedsøkonomisk Forskning på Syddansk Universitet.

»Når der sker sådan en stigning, giver det anledning til et serviceeftersyn. Der er god grund til at se hele lægeydelsessystemet efter, men stigningen afspejler også en naturlig udvikling,« siger han til Kristeligt Dagblad, og påpeger, at ét af målene i kommunalreformen var at flytte udgifter fra hospitaler til læger.

Knap tre ud af fire af de såkaldte kontakter, en betegnelse, der både dækker besøg, telefonkonsultation og emailkonsultation, var sidste år til almene læger. Fælles for alle kontakterne til lægerne er, at danskerne fik tilskud fra det offentlige. Og det har danskerne gjort flittigt brug af, for ligesom udgifterne er steget, så er antallet af henvendelser også steget fra 55,75 millioner lægekontakter i 2006 til 59,57 millioner sidste år.

Ifølge Peter Orebo Hansen, direktør for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), skyldes udviklingen, at der i de senere år er sket en opgaveudlægning fra sygehusene til de praktiserende læger – eksempelvis blodprøvetagning og kontrol af kroniske patienter.

»Det har medført, at udgifterne til almen praksis er kommet under pres, men har på den anden side også medført udgiftsfald i sygehusvæsenet. Samlet set har udviklingen betydet en produktivitetsstigning i det samlede sundhedsvæsen,« siger han til Kristeligt Dagblad.

Dagens Gossip