Staten bliver aktionær i Basisbank

Både staten og AP Pension går nu ind som aktionærer i Basisbank på Teglholm Allé i Sydhavnen i København, fremgår det af en meddelelse fra Finanstilsynet. Årsagen er, at Finanstilsynet har påbudt banken at konvertere et statslån på små 24 mio. kr. til aktiekapital, så Basisbank nu får tilført frisk kapital.

Det er nødvendigt, efter at Basisbank har konstateret, at der er behov for yderligere nedskrivninger.

Ud over statens konvertering af lån til aktiekapital styrker Basisbank den skrumpende egenkapital ved, at pensionskassen AP Pension omlægger et lån på 60 mio. kr. til aktiekapital, mens en investorgruppe med administrerende direktør Lars Thuesen i spidsen ligeledes kommer med kapital. Beløbet oplyses dog ikke.

Dermed styrkes kernekapitalen i alt med cirka 84 mio. kr., plus pengene fra investorgruppen med Lars Thuesen i spidsen, skriver FinansWatch.

Konverteringerne af statens og AP Pensions lån til aktiekapital i Basisbank er en direkte følge af, at bankens solvens var nede på 6,9 procent og dermed under lovkravet på 8,0 procent. Tilførslen af kapital - i form af konverteringer af lån - fra staten og AP Pension plus kapital fra investorgruppen løfter ifølge Finanstilsynet bankens solvens til 11 procent. Men dermed er banken stadig ikke oppe på den nødvendige solvens på 14,2 procent, som Basisbank opgjorde efter første kvartalsregnskab.

»Banken vil efter en konvertering således fortsat være underlagt dispositionsbegrænsende påbud i henhold til Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2013,« fastslår tilsynet.

Basisbank er en internetbank med 35.000 kunder. Banken var tidligere en del af ejendoms- og finansmanden Michael Kaa Andersens vidtspredte Proark koncern. Basisbank måtte imidlertid finde nye ejere ved kollapset af Kaa Andersens koncern.

Dagens Gossip