Staten får lavere regning for flere på kontanthjælp

Antallet af danskere, som fik en form for kontanthjælp af staten, voksede sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I 2014 modtog 167.400 såkaldte helårsmodtagere forskellige kontanthjælpsydelser, hvilket er 3400 flere end i 2013.

Men til trods for stigningen i antallet af modtagere, så faldt den samlede regning for staten med 157 millioner kroner fra 2013 til 2014.

Det skyldes, at der fra januar 2014 blev indført den såkaldte uddannelseshjælp, som er betydeligt lavere end kontanthjælp og som gives til unge under 30 år uden uddannelse.

I alt kom 42.200 unge på den nye uddannelseshjælp.

Efter dagpengereformen blandt andet gjorde dagpengeperioden kortere, har mange mistet retten til dagpenge og får i stedet en midlertidig ydelse.

Personer, som havde opbrugt dagpengeretten i første omgang i 2013, kunne modtage den særlige uddannelsesydelse, og i anden omgang fra og med 2014 har de kunnet modtage arbejdsmarkedsydelse.

I 2014 modtog samlet 11.400 helårspersoner særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse.

Danmarks Statistik bruger begrebet "helårsmodtagere", som findes ved, at man lægger alle de dage, hvor ydelserne er modtaget, sammen og deler med 365.

/ritzau/

Dagens Gossip