Statsansatte lærere forhandler med staten

»Det er hele forhandlingsudvalget på det statslige område, der er blevet bedt om at møde op til forhandlingerne i dag. Det er ikke kun undervisningsorganisationerne, men repræsentanter for samtlige statsansatte. Så må vi se, om det kan gøre en forskel,« siger han.

Fællesudvalget på det statslige område (CFU) dækker også over faggrupper som præster, stampersonel i Forsvaret og en række metalarbejdere.

CFUs forhandlingsgruppe forhandler således i skrivende stund med staten i Forligsinstitutionen som følge af, at staten valgte at varsle lockout for de statsligt ansatte lærere 28. februar, ligesom Kommunernes Landsforening (KL) har varslet lockout af landets folkeskolelærere.

Næstformand i CFU og formand for Politiforbundet, Peter Ibsen, mener, det er for tidligt at udtale sig omkring, hvad der sker, hvis forhandlerne bryder sammen.

»Lige nu forhandler vi på livet løs. Vi drøfter næste skridt, når der er klarhed over, hvad der sker i dag,« siger han.

Arbejdsmarkedsforsker, Flemming Ibsen, vurderer, at CFU er inddraget, fordi de øvrige forbunds overenskomster først underskrives og stemmes igennem, hvis aftalen med de statsansatte lærere falder på plads.

»Der er en slags musketer-ed i CFU. De vil have lærerne på plads, før de skriver under for alle andre,« siger han og vurderer, at de CFU ikke vil strække sig til en sympatistrejke.

Lockouten på det statslige område kan betyde manglende undervisning for børn på fri - og privatskoler og for voksne på VUC, som blandt andet har HF-kurser og gymnasiale suppleringskurser. Også kursister på AMU, der tilbyder uddannelser rettet mod ufaglærte, kan komme til at kigge langt efter læreren efter påske. Derudover rammes også SKT (Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere) og Forsvarets Civile Undervisning samt erhvervsskoler.

Danskerne kunne fredag følge et spektakulært drama, da forhandlingerne om en ny overenskomst for lærerne på landets folkeskoler mellem KL og Danmarks Lærerforening brød sammen i Forligsinstitutionen. Mange venter nu, at en lockout vil træde i kraft 2. april på det kommunale område.

Falder mandagens forhandlinger på det statslige område sammen, kan yderligere 282.051 elever blive ramt, viser tal fra Undervisningsministeriet, som DR er kommet i besiddelse af.

Dagens Gossip