Statsansatte snydt for pensionskroner

Rør- og Blikarbejderforbundet har ifølge forbundets hjemmeside vundet en faglig voldgift for en række håndværkere ansat på Risø, der siden indførelsen af »Ny Løn« er blevet snydt for pension af deres varige tillæg.

Iføgle Avisen.dk skal håndværkerne have pensionen med tilbagevirkende kraft fra oktober 2005, hvilket betyder mellem 40.000 og 50.000 kroner ekstra på pensionsopsparingen, og mellem 8.000 og 9.000 kroner ekstra om året fremover.

»Afgørelsen er krystalklar. Dommeren har givet os medhold i, at de statsansatte håndværkere på Risø ikke har fået det, de har krav på. Det får de nu med tilbagevirkende kraft,« siger forbundssekretær Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Sagen fra Risø handler om tillæg, som de ansatte fik for at stå til rådighed uden for normal arbejdstid, men da »Ny Løn« blev indført, blev det fastslået, at alle varige og faste tillæg indgår i beregningerne af medarbejdernes samlede pensionsindbetalinger, med mindre andet blev aftalt lokalt.

Det skete ifølge Rør- og Blikarbejderforbundet ikke for håndværkerne på Risø.

Afgørelsen i voldgiftsagen er principiel, og Blik- og Rørarbejderforbundet forventer derfor, at den vil gælde for andre øvrige ansatte i staten.

»Vi kender ikke rækkevidden af denne her afgørelse, og hvor mange ansatte det berører. Men vi er overbevist om, at der kan være tale om rigtig mange,« siger Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Dagens Gossip