Statsrevisor siger god for kontrollen med PETs hemmelige bilag

Det står klart, efter Folketingets statsrevisorer onsdag har holdt møde på Christiansborg, hvor rigsrevisor Lone Strøm orienterede om Rigsrevisionens kontrol med PETs »hemmelige« bilag.

»Jeg tilfreds med forklaringen, og jeg har ingen grund til at bede om en yderligere undersøgelse,« siger Dansk Folkepartis statsrevisor, Henrik Thorup (DF) til Berlingske.

I sidste uge måtte PET erkende, at en afskedsmiddag for en PET-chef tilbage i 2009 formentlig var blevet betalt med penge fra puljen over »særlige midler«, som er øremærket til beskyttelse af rigets sikkerhed, og som er væsentlig mere fortrolige end efterretningstjenestens øvrige midler.

Sagen fik Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper (Ø), til at efterlyse en rigsrevisionsundersøgelse af PETs brug af statslige kroner og ører.

Og mere alvorligt: Også statsrevisor Henrik Thorup - som rent faktisk har muligheden for at få iværksat rigsrevisionsundersøgelser - mente, at sagen skulle belyses til bunds. Til Berlingske sagde han fredag i sidste uge:

»Der ligger noget, som vi bør grave dybere i. Det er for svævende og usikkert, at PET kun sender en pressemeddelelse om, hvad der er sket. Og det er uacceptabelt, hvis der ikke sker mere end det. Min indstilling er, at vi skal grave dybere i det her uanset hvad,« sagde han.

Men efter dagens møde, som sluttede sidst på eftermiddagen, føler Henrik Thorup sig forsikret om, at kontrollen med PETs økonomi er tilstrækkelig. På mødet gav rigsrevisor Lone Strøm ifølge Henrik Thorup en detaljeret gennemgang af, hvordan revisionen af de »hemmelige« bilag foregår:

»Der foregår en meget grundig revision med de klassificerede bilag, men jeg vil da tro, at der nu - trods alt - vil komme skærpet fokus på, at der ikke opstår lignende fejltagelser hos PET,« siger Henrik Thorup med henvisning til den omtalte afskedsmiddag for en PET-chef.

»Jeg tror, at PET vil være væsentlig mere påpasselig i fremtiden,« tilføjer statsrevisoren.

PET råder over en særligt fortrolig pulje til at dække specielle udgifter til beskyttelse af rigets sikkerhed. Det kan for eksempel være betaling til kilder. Og det var altså denne pulje, som PETs efter alt at dømme havde brugt til at betale en afskedsmiddag for en chef.

Der føres revision med de »særlige midler« 3-4 gange om året af en særligt beskikket medarbejder i Rigsrevisionen og en af Justitsministeriets kasseinspektører. Desuden står en PET-ansat til rådighed under gennemgang af bilagene.

Ifølge rigsrevisors orientering onsdag bliver der ved revisionen gennemgået væsentligt flere bilag end ved en normal revision. Når alt er på plads, bliver bilagene destrueret for øjnene af de tilstedeværende. Det sker af hensyn til materialets - i visse tilfælde - dybt fortrolige karakter.

På dagens statsrevisormøde forsikrede rigsrevisor om, at statsrevisorerne helt automatisk vil blive orienteret, hvis der tegn på, at PET skulle have misbrugt statens midler.

Dagens Gossip