Statsrevisorer kritiserer usammenhængende billetpriser

Målsætningen om et bedre samspil mellem billetpriserne for tog og busser på tværs af landet kan ikke opnås inden for det nuværende system.

Det konstaterer Statsrevisorerne i en ny beretning om takstharmonisering, som er offentliggjort onsdag eftermiddag.

- Statsrevisorerne konstaterer, at en landsdækkende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik reelt ikke er mulig, med mindre takstkompetencen ændres, så kommuner, regioner og togoperatører fratages det endelige ansvar for at fastsætte takster, eller at trafikselskaberne seriøst bestræber sig på at blive enige, lyder det i beretningen.

Arbejdet med at harmonisere taksterne har stået på siden 2009, men de seks regionale trafikselskaber, togoperatørerne og Metroselskabet har ikke kunne nå til enighed om en model for mere ensartede billetpriser.

Og Statsrevisorerne konstaterer, at operatørerne kun har "ringe incitament til at blive enige om fælles, landsdækkende takster".

- Statsrevisorerne finder det problematisk, at transportministeren vanskeligt kan understøtte trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne, fordi ministerens kompetence til at gribe ind i tilfælde af uenighed er begrænset, skriver statsrevisorerne.

Resultatet er, at passagerer, der rejser på tværs af forskellige takstområder, oplever ulogiske og uoverskuelige udsving i priserne for de forskellige billettyper.

- Trafikselskaberne har således hverken kunnet blive enige om at skabe en landsdækkende enkeltbillet, at harmonisere taksterne regionalt eller at harmonisere trafikselskabernes takster med togoperatørernes.

- Det har givet utilfredse kunder, der oplever, at priser, billetprodukter og rabatordninger er forskellige og uoverskuelige, lyder konklusionen.

/ritzau/

Dagens Gossip