Statsrevisorer: Vurderingsfejl er ganske alvorligt svigt

Det er konklusionen, som statsrevisor Peder Larsen (SF) formulerer det, på, at Skat mellem 2003 og 2012 har lavet graverende fejl, når ejendomme er blevet offentligt vurderet. Det har blandt andet betydet, at der var fejl i tre ud af fire ejendomsvurderinger i 2011, hvilket vil sige, at vurderingen af boligen ikke matchede det beløb, som husene blev handlet til.

Statsrevisorernes kritik i den noget usædvanlige sag, som drejer sig om et provenu på knap 38 milliarder kroner, kommer, efter Rigsrevisionen onsdag i en beretning nåede frem til samme konklusion. At området er blevet forvaltet »meget kritisabelt vel vidende, at området længe har været problemfyldt«.

Kritikken fra Statsrevisorerne er det næsthårdeste kritikniveau, og når de vælger ikke at gøre brug af det hårdeste, skyldes det, at der ingen beviser er for, at »ministrene stod i vejen for at sætte en stopper for fejlene«, selv om de skulle være orienteret om fejlene.

»Der har været en hel del ministerforelæggelser, men der er ingen indicier for, at ministre aktivt har tilskyndet det her. Så det er formodentligt mest på det administrative niveau, at forsømmelserne er begået,« siger Peder Larsen, som dog uddyber, at det »ikke er det samme som at sige, at vi synes, at de pågældende ministre har gjort en fremragende indsats«.

De Radikales statsrevisor, Klaus Frandsen (R), påpeger, at det er sket i en »påfaldende periode«.

»Der er ikke direkte forsæt, men det er selvfølgelig påfaldende, at den periode, hvor det er sket, er samtidig med, at der har været et ønske om at ændre på ejendomsvurderingen i forlængelse af ejendomsskattestoppet. Så der er ingen påvisning af kausalitet, men der er samtidighed, som man kan mene, hvad man vil om,« siger han med henvisning til, at VK-regeringen, som sad på magten frem til 2011, ønskede at afskaffe ejendomsvurderingen.

Selv om Statsrevisorerne slår fast, at det politiske ansvar ligger hos skatteministrene alene, ønsker de ikke at placere et større ansvar på én skatteminister i perioden end en anden.

»Der har været seks skatteministre i den periode, og ingen af dem har indtil nu sat en stopper for den uheldige udvikling,« gør Peder Larsen klart.

Og hvilken konsekvens, sagen kan få for Skat, vil revisorerne heller ikke tage stilling til, men siger, at det fremadrettet er op til den nuværende skatteminister og muligvis Folketinget, hvorvidt borgerne, der har betalt for meget, kan se frem til en check.

Den nuværende minister, Holger K. Nielsen (SF), har fra i dag fire måneder til at udarbejde sit ministersvar til kritikken. Tidligere onsdag forsikrede han om, at sagen fik »absolut topprioritet« i ministeriet, ligesom Skat også er sat i gang med arbejdet.

»I dag har jeg så bedt Skats ledelse gennemgå Rigsrevisionens rapport nøje og tage stilling til, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes for at løfte kvaliteten på ejendomsområdet,« lød det fra ministeren.

Tidligere skatteminister Kristian Jensen (V), som sad på posten seks år af den kritiserede periode, har onsdag offentligt beklaget og taget ansvar for fejlene i sin ministerperiode.

Dagens Gossip