Stigende forbrug af antibiotika i svineproduktionen

Efter en årrække med fald i brugen af antibiotika i dansk landbrug, viser tal for antibiotikaforbruget i svineproduktionen en markant stigning fra 2011 til 2012.

Det oplyser Fødevareministeriet.

I absolutte tal er der på årsbasis tale om en stigning på 5,5 procent. Men da den totale produktion af svinekød i samme periode er faldet, når stigningen helt op på 10,5 procent, når regnestykket gøres op i forhold til den samlede produktion.

Samtidig viser opgørelsen over indkøb af antibiotika i januar 2013 en stigning på 12 procent sammenlignet med januar 2012.

- Det er alarmerende, at der er så markant en stigning i antibiotikaforbruget til svin. Selvfølgelig skal syge dyr behandles, men det er altafgørende at holde forbruget af antibiotika så lavt som muligt. Stort forbrug af antibiotika medfører, at flere og flere bakterier bliver resistente overfor antibiotika. Og det bringer os i en situation, hvor vi har problemer med at behandle syge mennesker. 25.000 europæere dør hvert år på den konto, fødevareminister Mette Gjerskov (S).

I efteråret i fjor indgik et bredt flertal i Folketinget en veterinæraftale. Her blev det blandt andet besluttet at videreføre den såkaldte gult-kort-ordning med fastsættelse af stramme grænseværdier for antibiotikaforbruget til svin.

Aftalen indebærer desuden en indsats mod uhensigtsmæssig brug af flokmedicinering i svinestalde, en øget indsats mod ulovlig import af antibiotika samt mere forskning og overvågning af resistensproblematikken.

- Jeg vil hurtigst muligt have en analyse af, hvor grænseværdierne for antibiotikaforbrug bør ligge for at sikre, at forbruget udvikler sig i en mere ansvarlig retning. Hvis analysen viser, der er behov for ændringer, indkalder jeg forligskredsen til en drøftelse, siger Mette Gjerskov.

Produktionen af svinekød er faldet fra 2.008.000 tons i 2011 til 1.916.400 tons i 2012.

Faldet i produktionen hænger især sammen med den stigende eksport af smågrise, der dermed ikke fedes op og slagtes i Danmark, men i udlandet.

Dagens Gossip