Stigning i skattegæld er bremset op

Tallet udgør et fald fra 2011 på 0,4 milliard kroner, og dermed ser det ud til, at den eksplosive vækst de samlede skatte- og afgiftsrestancer, der har præget årene siden finanskrisen brød ud i 2008, er stoppet.

Før finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning lå de samlede skatte- og afgiftsrestancer inklusive hensættelser i niveauet omkring 35 milliarder kroner.

Fraregner man de hensættelser, som Skat bogfører i forbindelse med, at skattevæsenet opgiver at inddrive en gæld, så tegner der sig dog et lidt andet billede. Eksklusive de beløb, der er hensat til forventet tab, udgjorde skatte- og afgiftsrestancerne ifølge Danmarks Statistik i 2012 51,8 milliarder kroner. Det er en stigning på 2,7 milliarder kroner - eller 5,5 procent - i forhold til året før.

Lidt firkantet kan man derfor konkludere, at beløbet, som borgere og virksomheder skylder Skat - og som skattevæsenet vurderer, det har en chance for at få kradset ind - bliver ved med at stige. 

Skat overtog i 2005 ansvaret for den samlede inddrivelse af gæld til det offentlige i Danmark. Tidligere stod Skat kun for virksomhederne - mens borgernes skatteligning og -gæld var en kommunal opgave.

Dagens Gossip