Større plus på handelsbalancen

Til gengæld var der i marts et underskud på betalingsbalancens løbende poster på 1,3 mia. kroner. Det skyldes først og fremmest et stort fald i overskuddet på løn- og formueindkomst, da der i årets tredje måned sker en solid udbetaling af udbytter til virksomhedernes aktionærer - og nogle af de penge sendes jo til udlandet. I marts sidste år var der også underskud på betalingsbalancen. Analytikerne havde regnet med et overskud på handelsbalancen på 5,1 mia. kroner.

Blandt økonomerne er der lidt uenighed om tolkning af tallene. Jyske Bank og Danske Bank hører til blandt de lidt mere positive, mens Nykredit og Sydbank har en mere negativ udmelding.

Eksporten har i årets første tre måneder vist udsving, men samlet set er der en mindre fremgang målt i forhold til slutningen af sidste år, og det peger i den rigtige retning. På den baggrund mener Jyske Bank og Danske Bank, at vi undgår at komme ind i en ny recession her i starten af 2013.

En recession defineres om to kvartaler i træk med negativ vækst. Hos Nykredit fremhæver man, at importen i første kvartal er vokset mere end eksporten. Det betyder, at nettoeksporten går i minus og vil derved være med til at trække udviklingen i landets samlede produktion i form af BNP ned. Det taler for, at økonomien kan komme blive ramt af recession også her i begyndelsen af i år.

Sydbank fremhæver, at eksporten er stort set er gået i stå, og det er skidt for dansk økonomi.

Rettes blikket længere frem, er der større enighed blandt økonomerne. Flere af vores vigtigste eksportmarkeder kan være på vej i recession her i år, og det gør, at der ikke vil komme de helt store vækstbidrag fra eksporten resten af året. Derfor vil 2013 blive sløjt rent vækstmæssigt, selv om økonomerne regner med, at året vil ende med en mindre fremgang for den danske økonomi.

»Hvis dansk økonomi skal vokse i år, skal det således ske på baggrund af voksende forbrug og øget investeringsaktivitet. De seneste tal for dankortomsætningen viser, at privatforbruget, trods skattelettelser og afgiftsnedsættelser, fortsat halter efter,« skriver økonom i Danske Bank, Jens Nærvig Pedersen i en kommentar til dagens tal.

»Investeringsaktiviteten bør i år blive hjulpet på vej af blandt andet BoligJobordningen, investeringsvinduet og fremrykning af offentlige investeringer, men det vil ikke for alvor skubbe dansk økonomi i gang,« skriver han videre.

Når det gælder betalingsbalancen, så er det første gang i år, at den viser et minus. Men økonomerne fremhæver, at underskuddet er midlertidigt, og det vil efter alt at dømme blive rettet op i april. Ses der på de seneste 12 måneder, så har vi et plus på betalingsbalancen på hele 98,8 mia. kr.

Men tiden med rekordstore overskud på betalingsbalancen kan være forbi i denne omgang. Det skyldes, at eksporten sandsynligvis vil udvikle sig svagt i de kommende måneder samtidig med, at de danske virksomheder vil sætte lidt mere gang i investeringerne, og det vil få importen til at stige.

Dagens Gossip