Større risiko for oversvømmelser på Sjælland og Fyn

Det viser Kystdirektoratets nye højvandsstatistikker fra 68 målestationer over hele landet, skriver Politiken.

»Der er en klar tendens til, at man på den jyske vestkyst, især de sydlige dele, oplever lavere ekstreme højvandsstande end tidligere – og omvendt i de indre danske farvande«, siger Carlo Sørensen, seniorkysttekniker i Kystdirektoratet.

Det skyldes især ændringer i vind- og strømmønstre og giver sig blandt andet udslag i større risiko for det såkaldte tilbageskvulp fra Østersøen, som er en stormflodstype, hvor der i flere dage blæser vand fra Nordsøen via Kattegat ind i Østersøen og skaber højvande der – hvorefter vinden vender, og vandet presser på for at komme tilbage i det stadig højvandede Kattegat gennem de smalle passager i Øresund og Bælthavet.

Det skete blandt andet 1.-2. november 2006, hvor for eksempel Nyborg målte den højeste vandstand i 200 år, med 1,75 meter over dagligt vande.

I de indre danske farvandes kystbyer er der ikke tradition for at være særlig opmærksomme på risikoen – og har derfor ikke på samme måde tilpasset havne, veje og boliger.

Disse byer rammes derfor også mere af de generelle stigninger i vandstanden, som klimaprognoserne forudser; ifølge FN’s Klimapanel formentlig en meter frem mod år 2100.

Hos Kommunernes Landsforening er man opmærksom på problemet.

Formanden for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V) mener, at kommunerne skal have større beføjelser til at kystsikre. Det er i dag kun på den jyske vestkyst, at myndighederne kan lægge overordnede planer for sikring af havne, erhvervsarealer og beboelsesområder.

»Vi må have nye beføjelser, så vi kan klimatilpasse på den samfundsøkonomisk mest optimale måde«, siger Martin Damm.

Men den er transportminister Henrik Dam Kristensen (S) ikke med på.

»Allerede i dag giver kystbeskyttelsesloven kommunerne vidtrækkende muligheder for at planlægge og fremme kystbeskyttelsesløsninger for længere kyststrækninger. Jeg er sikker på, at kommunerne og Kystdirektoratet gennem dialog og samspil kan skabe helhedsløsninger på kysterne«, siger transportministeren til Politiken.

Dagens Gossip