Store forventninger til fremtidens pædagoger

Fra sommeren 2014 træder den nye pædagoguddannelse i kraft. Et af de grundlæggende ting i den ny pædagoguddannelse er et større fokus på, hvad de studerende kan i forhold til konkret viden, og hvordan den viden omsættes i færdigheder, som kan bruges ude i virkeligheden.

- Den ny pædagoguddannelse betyder et meget tættere samarbejde med vores aftagere. Vi sidder med den nødvendige viden, og vores aftagere ved, hvad der helt konkret er behov for. Så vi lægger op til en tæt dialog for at afstemme, hvilke kompetencer der forventes af vores pædagogstuderende, siger Kim Larsen, Institutchef for pædagoguddannelserne ved UC Syddanmark i Esbjerg, Kolding og Aabenraa.  

Tæt samarbejde med andre fag

En anden afgørende ting i uddannelsen er, at den studerende i langt højere grad skal kunne samarbejde med andre fagligheder som fx læreren i folkeskolen, noget som Kim Larsen har store forventninger til.

- Den ny pædagoguddannelse vil sætte skub på et tættere samarbejde med bl.a. socialrådgiver- og læreruddannelsen, hvor det nu bliver muligt at samlæse moduler uddannelserne imellem. Det betyder en helt anden dynamik i undervisningen, når studerende fra forskellige uddannelser sidder sammen, og det giver samtidig en større forståelse for hinandens fagsprog, siger Kim Larsen.

Han peger også på styrken ved, at pædagogstuderende som noget nyt skal vælge mellem tre specialiseringer, enten Dagtilbudspædagogik, Skole-fritidspædagogik eller Social- og specialpædagogik.

- Vi ser meget frem til specialiseringen inden for Skole-fritidspædagogik. Den vinkel kan fx give pædagogerne kompetencer til at styrke børns tidlige skolestart og klæde dem anderledes på i forhold til at samarbejde omkring skolestarten, siger Kim Larsen.

Kernefunktioner i samfundet

I onsdags blev der afholdt en konference, som handlede om den ny pædagoguddannelse, hvor alle undervisere og ledere på pædagoguddannelserne i Danmark var inviteret. Uddannelsesminister Morten Østergaard indledte konferencen med fokus på de store forventninger, der er, til fremtidens pædagoger.

- Det er regeringens ambition på uddannelsesområdet, at den næste generation skal være den bedst uddannede nogensinde. Det gælder også for pædagoguddannelsen, som er vigtig, da pædagoger varetager nogle af velfærdssamfundets kernefunktioner. De første fem år i et liv er helt afgørende for udvikling af kompetencer, og derudover er det vigtigt at tilpasse uddannelsen, så den passer til de mange andre forskellige funktioner den skal udfylde, sagde Morten Østergaard.

Professionshøjskoler landet over får med den ny pædagoguddannelse nok at se til i den kommende tid, hvor der blandt andet skal udvikles nye undervisningsmoduler til fællesdelen og nye moduler til hver af specialiseringerne, nye prøveformer samt ses på overgangsordninger og den internationale dimension.

Studerende kan begynde på den ny pædagoguddannelse efter sommerferien, og kan derfor søge ind allerede her til foråret.

Fakta om den ny pædagoguddannelse

Det første år af den 3½-årige uddannelse er fælles inkl. praktik. Derefter kan den studerende vælge mellem tre specialiseringer:

• Dagtilbudspædagogik der retter sig mod pædagogisk arbejde med 0-5-årige børn.

• Skole-fritidspædagogik der retter sig mod pædagogisk arbejde med skolebørn og unge i alderen 6-18 år.

• Social- og specialpædagogik der retter sig mod pædagogisk arbejde med personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse eller sociale vanskeligheder.

Dagens Gossip