Stort gjennombrudd: Grunnen til brystkreft funnet

Forskere mener å ha funnet ut av hva som skjer genetisk når brystkreft oppstår.

De mener at undersøkelsen deres kan være et viktig funn når det gjelder forebygging og behandling av sykdommen.

Man sier til og med at man har nådd ‘en milepel’.

Undersøkelsen er foretatt i et internasjonalt samarbeid og det ble sett på 3 milliarder bokstaver av den genetiske koden i mennesker.

Forskerne fant fram til at det var 93 gener som kan forårsake brystkreft dersom de muterer, skriver BBC.

- Det finnes ca. 20.000 gener i det menneskelige arvematerialet. Det viser seg at vi nå har en komplett oversikt over brystkreft – det er 93 av de genene som vil omdannes fra normale brystceller til brystkreftceller hvis de muterer.

Det er en viktig informasjon, sier Professor Sir Mike Stratton, som har ledet studiet.

Nå blir listen gitt videre til universiteter, farmasøyter og biotek-firmaer, slik at de kan starte med å utvikle nye typer medisin, forteller han.

Resultatene gjør at man vil kunne individualisere behandlingsforløp, slik at de rammer sykdommen enda bedre.

Den dårlige nyheten som man fant i undersøkelsen var at 60 prosent av mutasjonene kommer fra bare 10 prosent av genene.

Det vil bli vanskeligere å få firmaer til å utvikle medisin mot de sjeldnere formene for mutasjonene.

Hvis man vil ta en nærmere titt på undersøkelsen, kan man finne den her.

Dagens Gossip