Stort hackerangreb mod politiregistre

Politiet er ved at optrævle sagen, og en dansker er blevet anholdt, mens en svensker, der er varetægtsfængslet i Sverige, er begæret udleveret til Danmark.

Endnu regner politiet ikke med, at der er foretaget ændringer i registrene.

»Der er tale om et alvorligt brud på den IT-sikkerhed, der nødvendigvis skal være omkring politiets registre, og som vi forventer, at CSC til enhver tid sikrer. Derfor ser politiet på sagen med den største alvor. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at det har været muligt at få adgang til politiets registre trods de meget høje sikkerhedsstandarder, som vi kræver og forventer af vores leverandør,« siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i en pressemeddelelse.

I systemet, som er blevet hacket hos CSC, er der også registre fra andre myndigheder. Det drejer sig blandt andet om Skat, CPR og Moderniseringsstyrelsen, men politiet har ikke kunnet konstatere, at gerningsmændene skulle have haft adgang til disse registre. Det skal dog ikke udelukkes.

Justitsminister Morten Bødskov (S) forsikrer bekymrede danskere om, at sagen bliver undersøgt til bunds.

»Jeg kan godt forstå, hvis folk bliver bekymrede over at høre om en sikkerhedsbrist i politiets registre. Og jeg kan også godt forstå dem, der ønsker svar på, om sikkerhedsbristen har betydning for dem personligt. Jeg vil derfor forsikre befolkningen om, at alle nødvendige ressourcer er sat ind for hurtigt at håndtere og skabe klarhed om sagen,« siger han i en udtalelse.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) laver en systematisk gennemgang af sagen.

»Formålet med undersøgelserne er dels at vurdere omfanget af sikkerhedsbruddet, og om andre offentlige IT-systemer kan være berørt, dels at sikre, at der træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på baggrund af sagen. Der foretages i den forbindelse en grundig sikkerhedsmæssig gennemgang af politiets IT-systemer,« siger PET-chef Jakob Scharf og fortsætter:

»Såfremt efterforskningen eller de yderligere undersøgelser i sagen giver anledning hertil, vil myndigheder eller andre, som må anses for berørt af sikkerhedsbruddet, modtage nærmere underretning.«

Dagens Gossip