Stort potentiale i nyt dansk Nordsø-fund

Efter en længere pause uden væsentlige nye fund af olie i den danske del af Nordsøen har det tyske efterforskningsselskab Wintershall gjort et væsentligt fund 278 km vest for Esbjerg.

Wintershall anslår i en foreløbig vurdering, at der umiddelbart vil være mulighed for at hente 100 millioner tønder olie op af Hibonite-boringen. En tønde Nordsø-olie, kaldet Brent, koster 107 dollar, så med dagens oliepris rummer fundet værdier for brutto minimum 600 millioner kr.

Fundet er gjort tæt på Ravn-feltet, hvor der siden 2009 er produceret olie, og Wintershall mener, at den korte afstand til Ravn vil kunne nedbringe produktionsomkostningerne.

Wintershall er et selskab under det gigantiske tyske kemiselskab BASF og er Tysklands største internationalt aktive olie- og gasproducent med aktiviteter i Norge, Tyskland, Storbritannien og den danske del af Nordsøen.

Wintershall har en andel på 35 procent af Hibonite-boringen. Licenspartnerne er Bayerngas med 30 procent, statslige Nordsøfonden med 20 pct. og EWE Vertrieb med 15 pct. Wintershall har tre offshore-licenser på den danske Nordsø-sokkel, men har ingen aktuel olie- eller gasproduktion.

Meddelelsen om fundet kommer noget ironisk samme dag, som partneren Bayerngas i Børsen truer med at indstille investeringerne i den danske del af Nordsøen i protest mod den skærpede beskatning, som regeringen ønsker gennemført. Regeringen vil bruge det øgede provenu fra Nordsø-olien til at betale for en omfattende modernisering af det centrale danske jernbanenet.

Dagens Gossip