Strammere krav til minkavlere uden bid i

Problemet med lugt- og fluegener er nemlig ikke så stort, som det kan virke til, understreger Dansk Pelsdyravlerforenings formand, Tage Pedersen.

»Der har været ganske få sager omkring lugtgener, og derfor er jeg heller ikke så nervøs for, at vi skal kigge på det,« siger han.

»Der er jo lovgivning omkring det, som der også skal være. Men jeg synes, det er lidt voldsomt, at man laver stramninger ud fra det,« fortsætter Tage Pedersen.

Det er at skyde mink med kanoner, når miljøministeren strammer op på kravene til de danske minkavlere, så naboerne kan skånes for stank og fluer.

Dansk Pelsdyravlerforening henviser til de kommunale miljøtilsyn i perioden 2007 til 2009, hvor der blot i to procent af tilsynene blev påpeget fluegener og i mindre end én procent af tilsynene blev konstateret lugtgener. Det svarer til, at der var problemer med fluer på 30 af de i alt 1.500 minkfarme, mens der var lugtproblemer på færre end 15 minkfarme.

Derfor forventer Tage Pedersen heller ikke, at de nye krav, der på sigt skal sikre en regulering af minkavl, som svarer til reguleringen for andre husdyravlere, vil have de helt store konsekvenser.

»Jeg tror ikke, at det kommer til at ændre så meget, da der er ganske få lugtgener. Men lad os nu få lavet de lugtmålinger, så tror jeg, vi kan vise, at det ser ganske fornuftigt ud,« siger formanden.

Tage Pedersen er dog helt enig i, at kommunerne skal have myndighed til at sanktionere hårdt mod de minkavlere, der ikke lever op til de nye krav, som Miljøministeriet lægger op til.

Det betyder dog ikke, at minkavlere bliver tvunget til at dreje nøglen om, hvis der er for kort afstand til naboerne.

»Der kan være minkproduktioner, som ligger, hvor de nu engang ligger, og det er ikke sådan, at de vil blive nødt til at reducere eller nedlægge produktionen, da de har den produktionsadgang, som de nu engang har fået,« siger Hans Peter Olsen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Han understreger, at konsekvensen af de opstrammede regler vil afhænge af den konkrete situation, men at de fleste minkavlere allerede er gearet til at håndtere ændringerne.

»Mange minkavlere fremtidssikrer, når de laver store udvidelser, og så har de tænkt fremtiden ind i forhold til, hvordan de vil lægge deres produktion,« siger Hans Peter Olsen.

Miljøministeriet lægger op til, at minkavlere på sigt skal indordne sig under samme krav, som andre husdyravlere skal leve op til, hvilket blandt andet betyder, at der kommer mere fokus på afstand fra minkfarme til de nærmeste naboer.

Efter planen vil de nye regler for minkavlerne træde i kraft i første halvdel af 2014.

»Reglerne for afstandskrav til naboer bliver foreløbige, da der stadig mangler den fornødne viden om lugtproblemerne til at kunne fastsætte en konkret grænse,« lyder det i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Dansk Pelsdyravlerforening er i samarbejde med Miljøministeriet ved at finde frem til en måde, hvor man kan begrænse lugt- og fluegenerne og samtidig tage hensyn til alle parter.

Dagens Gossip