Succes med nyt sundhedsfag på Sdr. Stenderup Skole

Siden skoleårets begyndelse i august, har Sdr. Stenderup Skole haft et nyt tilbud til eleverne. Det drejer sig om et sundhedsfag og det har vist sig at være en succes.

- Jeg har netop besøgt skolen og fået en orientering om udviklingen. Ledelse, lærerne og forældrene oplever det som meget positivt for eleverne. Sundhedsfaget bruges blandt andet til at motionere i og selvfølgelig lærer om sundhed. Det er tydeligt, med de erfaringer der er gjort indtil nu, at det forbedret eleverne kondi og også bidrager positivt til indlæringen i andre fag, siger formand for uddannelsesudvalget, Molle lykke Nielsen, i en pressemeddelelse.

- Jeg har tæt kontakt med skolen i Sdr. Stenderup og har været bekymret for deres elevtal. Det har været faldende og jeg holdt så et møde med repræsentanter for skolen og skolebestyrelsen. Her drøftede vi muligheden for nye tiltag som kunne styrke skolen og gavne eleverne. Det var i den forbindelse ideen om et helt nyt fag opstod. Det lykkedes så Dansk Folkeparti, at få afsat midler til et forsøg på skolen og det er det vi nu kan se effekten af, siger Molle Lykke Nielsen.

Han forestiller sig at de positive erfaringer fra Sdr. Stenderup, kan resultere i sundhedsfag på kommunens øvrige skoler.

Dagens Gossip