Sundhedsminister vil bryde tabu om psykisk syge på arbejdspladserne

Hun vil derfor øremærke syv millioner kroner af satspuljemidlerne til at etablere partnerskaber mellem det offentlige, erhvervslivet, arbejdstagerorganisationer, patientforeninger og andre relevante parter.

»Hver femte dansker har oplevet, at der tages afstand til kolleger med psykisk sygdom på arbejdspladsen. Det er fuldstændig uforståeligt, at mennesker, der slås med en psykiske lidelse, også skal kæmpe på deres arbejdsplads for at opnå forståelse for deres sygdom. På den måde kan man sige, at de rammes dobbelt af deres psykiske lidelse,« lyder det fra sundhedsminister Astrid Krag i en pressemeddelelse.

En undersøgelse viste for nylig, at hver fjerde ikke ønsker at arbejde sammen med en person, der lider af angst eller depression. Og ifølge en ny undersøgelse, der offentliggøres torsdag, hvor Verdenssundhedsorganisationen, WHO, markerer ’Sindets Dag, har mere end ni ud af ti psykisk syge oplevet en negativ forskelsbehandling på arbejdspladsen eller blandt familier og venner inden for det seneste år.

De nye partnerskaber, som Astrid Krag vil sætte penge af til, skal blandt andet være med til at afstigmatisere psykisk sygdom ved for eksempel at stille information om sammenhænge mellem psykisk sårbarhed og arbejdsevne til rådighed for arbejdspladserne.

»Vi skal have nedbrudt de mange fordomme, der florerer om psykisk sygdom på arbejdspladserne. For de er med til at fastholde mennesker med en psykisk lidelse i deres sygdom og kan betyde, at mennesker, der er kommet sig helt eller delvist over deres sygdom, har svært ved at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Derfor håber jeg også, at der vil være opbakning til initiativet blandt partierne, der nu skal i gang med at forhandle om satspuljemidlerne,« lyder det fra sundhedsministeren.

Regeringen har i sit finanslovforslag for 2014 foreslået at afsætte cirka 350 millioner kroner, der skal deles mellem psykiatri, handicapområdet, arbejdet med udsatte voksne og indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Lægeforeningen, Psykiatrifonden og Bedre Psykiatri har kritiseret regeringen for at parkere bevillingen til psykiatrien i satspuljen og ikke reservere en bevilling specifikt til det psykiatriske område i finanslovforslaget.

Dagens Gossip