Sundhedsministeren vil gøre op med tvang i psykiatrien

Her løfter sundhedsministeren for første gang sløret for, hvad regeringens bebudede handlingsplan for psykiatrien kommer til at indeholde.

»Jeg vil lægge op til en debat om, hvad målet skal være, men vi skal forpligte os nationalt på at nedbringe brugen af tvang, så det ikke kun er regionerne, men også kommuner og folketing, der skal bære det igennem,« lyder det ifølge Politiken fra Astrid Krag.

Ministeren har nedsat et udvalg, der snart kommer med anbefalinger til forbedringer af psykiatrien. Udvalget har ifølge Politiken blandt andet drøftet et nationalt mål om en årlig reduktion i antallet af bæltefikseringer med 15 procent, så bæltefikseringer i 2020 kun udgør 10 procent af niveauet for 2013.

Regionerne havde fra 2011 til 2013 sat sig som mål, at brugen af tvang skulle reduceres med 20 procent. Reelt er det kun blevet til et marginalt fald.

Ifølge Astrid Krag vil et fælles mål, som også forpligter kommuner og Christiansborg, få større effekt. Hun ærgrer sig over, at regionerne ikke har nået deres ambition.

Ministeren slår samtidig fast, at der ikke følger flere ressourcer med målet, men at man skal holde op »med at gøre det, som ikke virker«, og i stedet gøre det, som rent faktisk virker.

Formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S) erkender ifølge Politiken, at regionerne ikke nåede deres mål. Han peger på, at det ikke mindst skyldes, at der ikke har været penge til investeringer i de fysiske rammer.

Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Thomas Middelboe, kalder fælles nationale mål en god ide. Han er enig med Bent Hansen i, at det især er et spørgsmål om ressourcer, når tidligere mål om en reduktion i brugen af tvang ikke er nået.

»Sagen er, at vi igennem mange år er blevet presset på personalenormeringerne, og nu har vi nået smertegrænsen. Så når du både har presset udefra, overbelægning og derfor et pres for kortere indlæggelsestider, så er det svært at forebygge de tilspidsede situationer, som udløser tvangsforanstaltninger,« siger Thomas Middelboe, der samtidig efterlyser mere »erfarent personale til de mest syge patienter.

Dagens Gossip