Sundhedsplejersker skal forbedre nyfødtes trivsel

For at modvirke udviklingen vil alle familier, der udskrives inden for tre dage efter fødslen, fremover blive tilbudt et besøg af en sundhedsplejerske på fjerde eller femte dagen efter, de er kommet hjem.

»Det bliver stadig mere almindeligt, at mødre og deres nyfødte kommer hurtigt hjem fra sygehusene, efter de har født. For langt de fleste familier er det helt uproblematisk, og både forældre og spædbørn trives,« siger sundhedsminister Astrid Krag (SF) i en pressemeddelelse og uddyber:

»Men samtidig kan vi desværre se, at der er sket en stigning i antallet af nyfødte, der genindlægges, blandt andet fordi mødrene har problemer med at få gang i amningen. Derfor vil vi nu styrke indsatsen over for mødre og deres nyfødte, så de nybagte familier kan få en god og tryg start på deres nye tilværelse,« siger Astrid Krag.

Hjemmebesøgene vil blandt andet give forældre mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp og rådgivning, og samtidig får sundhedsplejerskerne mulighed for at se, hvordan barnet trives. I dag er det udelukkende ambulant fødende og hjemmefødende, der får tilbudt besøg af sundhedsplejersken på 3. dagen og 5. dagen.

I 2011 blev 42.434 børn, hvilket svarer til cirka 73 procent af alle nyfødte, udskrevet inden for 72 timer efter fødslen.

Dagens Gossip