Sundhedsvæsenets »diamanter« mobiliseret til hård kamp

Men onde politikere og embedsmænd vil lægerne til livs. De vil styre dem med et system bestående af mistillid og kontrol – og når man borer i en diamant, risikerer man, at den splintres.

Retorikken var pumpet op i det røde felt, da landets 3.500 praktiserende læger og deres personale – i alt 8.000 mennesker tirsdag var samlet i Odense Congress Center for at mobilisere deres fælles kræfter til et kommende opgør med politikere i Folketinget og i regionerne. Det skriver Berlingske Aften.

Med musik, brandtaler og både talrige, højlydte og taktfaste klapsalver var formålet både at få de sidste, eventuelle tvivlere blandt lægerne med på vognen og at signalere til omverdenen, at de mener det alvorligt i landets lægehuse: De er klar til at gå i konflikt.

Genstanden for de enorme frustrationer er et lovforslag, der øger regionernes muligheder for at styre aktiviteterne i almen praksis og kontrollere, at lægerne udfører de opgaver, de bliver betalt for.

Med loven forsvinder det såkaldte paritetiske system, hvor parterne skal være enige om, hvordan behandlingen skal foregå samt eventuelle sanktioner. Lægerne mister deres vetoret, og regioner og kommuner får dominerende indflydelse på bl.a. de praksisplaner, som skal fastlægge opgaverne i almen praksis.

»Det er en kamp om samfundsmæssige værdier, der berører enhver dansker. Skal Danmark styres med tillid eller med kontrol og meningsløse checklister. Ikke alt kan måles og vejes og sættes på formler. I må besinde jer,« lød opfordringen til politikerne fra talerstolen fra praktiserende læge og medlem af Etisk Råd Lone Hvas.

Bedømt ud fra stemningen på mødet synes der at være overvældende opbakning blandt lægerne til at deponere deres ydernumre, som bestyrelsen i de praktiserende lægers organisation (PLO) har opfordret til.

Sundhedsminister Astrid Krags (SF) melding om, at hun er parat til at bløde op på lovforslaget, kunne langt fra formilde lægerne. Oplevelsen er, at politikerne og DJØFerne går alt for langt i deres trang til at topstyre og detailregulere alt, hvad der foregår i »det hellige rum« i kontakten mellem læge og patient. Lægerne siger, at de er med på at modernisere og udvikle almen praksis, men de vil sidde med ved bordet, når det skal ske – på lige fod med regioner og kommuner.

Man undrer sig over, at politikerne vil ændre på et system, som set fra lægernes perspektiv har fungeret godt i årtier – og som patienterne i måling efter måling udtrykker stor tilfredshed med.

Men der er med PLO-formand Henrik Dibberns ord sket et »markant stemningsskift« i de senere år i forholdet mellem politikere, embedsmænd og læger.

»Mistænksomhedens virus har bredt sig. Vi mødes med krav om øget kontrol og markedsgørelse, som mærkes overalt fra skoler over plejehjem til hospitaler og nu almen praksis,« sagde han ifølge Berlingske Aften.

Dibbern blev flere gange mødt af stående klapsalver i den propfyldte sal, ikke mindst da han talte om, at lægerne skulle »lægge lovgivningens åg af os« og gennemføre deponeringen af ydernumrene – et væsentligt skridt på vejen til det ultimative kampskridt, nemlig at begynde at tage penge fra patienterne.

»Vi vil være med ved bordet. Får vi ikke mulighed for det, vælger vi vores egen fremtid sammen med patienterne,« lød det fra Henrik Dibbern.

Hvorefter klapsalverne – på ny bragede løs i Odense Congress Center.

Dagens Gossip