Svær vej mod en diplomatisk løsning i Syrien

I mellemtiden vil den amerikanske regering og dens allierede forsøge at finde fælles fodslag med Rusland om at vedtage en resolution, der kræver, at Syriens præsident, Bashar al-Assad, opgiver sine kemiske våben på en kontrollerbar måde.

Rusland har foreslået, at præsident Bashar al-Assad kan give slip på kontrollen med landets omdiskuterede kemiske våben for at undgå en militær straffesanktion under amerikansk ledelse.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, sagde tidligere tirsdag, at den russiske plan kun vil lykkes, hvis USA og dets allierede udelukker militæraktioner.

Barack Obama fastholdt imidlertid, at amerikanske krigsskibe vil forblive i den østlige del af Middelhavet, hvor de vil være klar til at angribe med stor effekt.

»Det amerikanske militær laver ikke nålestiksoperationer,« sagde han og fortsatte:

»Selv et begrænset angreb vil sende en besked til Assad, som ingen anden nation kan levere«.

I et fransk udkast til en resolution i FNs Sikkerhedsråd om Syrien lægges der op til, at det syriske styre inden for 15 dage afleverer en komplet optegnelse over hele sit program for kemiske våben. Udkastet skulle efter planen være fremlagt ved et hastemøde i Sikkerhedsrådet tirsdag, men Rusland, der havde indkaldt til mødet, trak indkaldelsen tilbage.

I henhold til udkastet, som Reuters har set tirsdag, skal FN-inspektører med det samme have adgang til alle lokaliteter, hvor Syriens regering har kemiske våben, samt til optegnelser over kemiske våben, udstyr og personnel, der håndterer den type våben.

I henhold til udkastet skal Syrien kunne straffes, hvis styret ikke lever op til sine forpligtelser.

I udkastet tilføjes således, at Sikkerhedsrådet »i tilfælde af de syriske myndigheders manglende overholdelse af bestemmelserne i denne resolution vil træffe yderligere nødvendige foranstaltninger i henhold til kapitel syv i FN-pagten«.

Dette kapitel dækker over Sikkerhedsrådets medlemslandes beføjelser til at træffe foranstaltninger, der spænder fra sanktioner til militære aktioner, skriver Reuters.

Rusland afviste ifølge diplomater fra FNs Sikkerhedsråd det franske udkast tirsdag, og det var netop henvisningen til kapitel syv, der fik Rusland til at tøve med at støtte det oprindelige franske forslag, oplyste diplomaterne til Reuters.

Rusland har ad flere omgange nedlagt veto mod sanktioner mod Syrien i FNs Sikkerhedsråd.

Syriens udenrigsminister, Walid al-Moualem, har i en udtalelse bragt på syrisk stats-TV erklæret det syriske styres dedikation til det russiske initiativ.

Dagens Gossip