Svage elever kan ødelægge efterskolens ry

Dansk Industri, Efterskoleforeningen og lederne af landets erhvervsskoler mener, at efterskolerne kan løfte de svage elever og gøre dem bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse. Men børne- og undervisningsordfører Alex Ahrendtsen (DF) advarer mod, at man reserverer pladserne på efterskolerne til elever, der rent fagligt hører til i den tunge ende.

»Det vil betyde, at vi vender tilbage til 70erne og 80erne, hvor efterskolerne havde et meget dårligt ry, fordi det ofte var sårbare og svage elever, der blev sendt på efterskole,« siger Alex Ahrendtsen og uddyber:

»Det vendte så i 90erne, hvor efterskolerne trak en masse stærke elever, og det skal vi understøtte, da stærke elever kan trække svage elever op.«

Agnete Vienberg Hansen, formand for organisationen Danske Skoleelever, mener ikke, der er en risiko for, at de ressourcestærke unge flygter fra efterskolerne, hvis man gør plads til flere ressourcesvage.

»Jeg gider ikke have en efterskole, der er lavet som et sted, hvor de ressourcestærke elever kan tage hen uden at blive forstyrret af de ressourcesvage - det vil på ingen måde være fedt,« siger hun.

Agnete Vienberg Hansen mener, at efterskolerne kan noget, som hverken folkeskolen eller andre er i stand til.

»De kan give et helt fantastisk fællesskab, hvor det handler om at gå i skole og være sammen om det. Derudover bruger lærerne på efterskolerne meget tid sammen med eleverne, og det betyder, at der bliver sat mere fokus på den enkelte - samtidig med, at man er et fællesskab,« siger hun.

Dansk Industri og Socialdemokraterne mener også, at efterskolerne kan noget særligt.

»Vi ved, at efterskolerne er hamrende dygtige til at løfte de svage elever, men de er desværre ikke særligt dygtige til at tiltrække dem. Efterskolerne har en meget høj andel af stærke elever, hvilket du blandt andet kan se ved, at gennemsnittet i matematik på efterskolerne er på 7,09, mens det i en normal 10. klasse er på 4,77,« siger DI-direktør Lars Goldschmidt.

Børne- og undervisningsordfører Troels Ravn (S) tilføjer:

»Der er ingen tvivl om, at efterskolerne gør det rigtig godt. Det er simpelthen fremragende for de unge, der kommer på efterskole, at de både bliver modnet og dannet som menneske, og samtidig får et fagligt udbytte. Der er mulighed i de rammer, efterskolerne giver, at få lukket nogle af de faglige huller, man kan have med fra folkeskolen«.

Troels Ravn erkender, at økonomien er en stor forhindring i forhold til at få flere ressourcesvage unge på efterskole.

»Der er en relativ høj forældrebetaling på efterskolerne. Selv om vi har en pulje til de familier, der umiddelbart ikke er så stærke økonomisk, så vil man ikke væsentligt kunne forhøje andelen af elever fra de økonomisk dårligst stillede familier,« siger han.

Dagens Gossip