Svanesangen nærmer sig for pibesvanen

Fugleelskere kan få svært ved at få en pibesvane i kikkerten i fremtiden.

Når Europas mindste svane flyver fra Arktis mod mildere vinterklima, plejer den ellers at bruge Danmark som rasteplads. Men det ser ud til at være slut nu, skriver Dansk Ornitologisk Forening, DOF, i sit nyhedsbrev.

Flokkene er blevet markant mindre, advarer Stefan Pihl fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Efter de gode år omkring 1990 med 5000 rastende pibesvaner i Danmark dalede det registrerede antal ved den nationale tælling i 2005 til cirka 1200, og bare to år senere talte vi kunne 600 pibesvaner, siger han til Dansk Ornitologisk Forenings nyhedsbrev.

Pibesvanen er den svaneart, der er mest knyttet til vandplanter som ålegræs, vandaks og havgræs. Planterne er forsvundet fra mange danske fjorde og lavvandede kystnære områder.

Fuglene ser ud til at have forladt Danmark til fordel for Østersøens sydkyst. Der er konstateret nye rastepladser i Polen, og op mod 5000 pibesvaner er set nær Bergenhusen i Nordtyskland.

I de flokke, der lander, er der få grå unger. Kun seks procent er ungfugle, og det er formentlig for lidt til at opretholde bestanden, fortæller Stefan Pihl.

- Vi ved ikke præcis, hvorfor pibesvanerne får færre flyvedygtige unger. Det er dog nærliggende at søge en forklaring i den kendsgerning, at klimaet bliver mildere og påvirker det højarktiske miljø med permafrost, hvor svanerne yngler, siger han.

I vores del af verden talte bestanden 29.000 fugle i begyndelsen af 1990'erne. I 2006 var tallet nede på 21.500.

I den kommende weekend koordinerer Stefan Pihl en landsdækkende tælling af pibesvanerne.

/ritzau/

Dagens Gossip