Sverige er dagpenge-forbillede for LA

Det er konklusionen, når man sammenligner det svenske dagpengesystem med det danske, og derfor vækker det glæde i Liberal Alliance, at to store fagforbund - Dansk Metal og HK - foreslår at indføre den svenske model i Danmark.

»Jeg synes, det er yderst positivt, at forslaget kommer fra fagbevægelsen selv. Vores arbejdsmarked har hårdt brug for reformer, også til gavn for lønmodtagerne,« siger arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen (LA).

I Sverige kan man maksimalt få dagpenge i halvandet år og endnu kortere, hvis man ikke har mindreårige børn. Til gengæld tager det markant mindre tid end i Danmark at genoptjene retten til dagpenge, ligesom man ikke behøver at være medlem af en a-kasse for at være berettiget til støtte.

»Hvis man indretter det danske dagpengesystem som i Sverige, vil det være et meget stort bidrag til at øge vores velstand,« siger Joachim B. Olsen, der påpeger, at de store arbejdsmarkedsreformer, som svenskerne har gennemført i løbet af det sidste årti, har haft en mærkbar effekt.

»Sverige er gået meget ambitiøst til værks og har lavet meget markante reformer af førtidspension, kontanthjælp og dagpenge. Det har nedbragt andelen af borgere på offentlig forsørgelse markant, og havde vi gjort det samme herhjemme, ville vi have 270.000 færre på offentlig forsørgelse,« siger han med henvisning til beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

»Reformer af arbejdsmarkedet betyder, at lønmodtagerne får højere realløn, fordi vi får råderum til at sænke skatter. Der er god grund til at kigge til Sverige,« siger Joachim B. Olsen.

Dagens Gossip