Svømmehal genåbner efter hospitalsindlæggelser

Det sker efter, at en række test har slået fast, at der ikke har været et klorgasudslip, som ellers var den indledende teori.

»Der er intet, der tyder på, at der er fejl i svømmehallens anlæg, ligesom vandkvaliteten er, som den skal være,« siger Jakob Bisgaard, chef for By, Land og Kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune, i en skriftlig meddelelse.

»Vi kan derfor med sikkerhed sige, at de unge ikke er blevet syge som følge af et klorudslip eller af en forurening i vandet. Svømmehallen kan med sindsro åbne igen,« understreger han.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune, der har tilsynspligten med svømmehallen. De ekstra prøver er foretaget af et godkendt laboratorium, der også står for de rutinemæssige tilsyn i svømmehallen.

Embedslæge Anne Hempel-Jørgensen har også været inde over sagen.

»Vi har været inde og vurdere forløbet og mulige årsager til sygdomsudbruddet. Det har imidlertid ikke været muligt fra embedslægens side at fastslå årsagen til den akut opståede situation,« siger Anne Hempel-Jørgensen.

Torsdag modtog Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om, at 46 børn og ni voksne var blevet indlagt med mulig klorforgiftning, efter at de havde opholdt sig i svømmehallen. Alle blev udskrevet fredag.

Dagens Gossip