Syd- og Sønderjyllands Politi afskaffer civile parkeringskontrollører

De fleste politikredse har ikke længere ansat civile parkeringskontrollører.

Syd- og Sønderjyllands Politi afskaffer også civile kontrollører for at have fokus på politiets kerneområder, fortæller politiinspektør Svend Erik Larsen.

Derfor udfases ansættelsen af civile parkeringskontrollører, så ressourcerne kan koncentreres om politiarbejde.

Beslutningen hos ledelsen er blevet vendt og taget til efterretning i kredsrådet, som er et fælles forum for politi og kommuner.

Nu er kommunerne så ved at se på, om de ønsker at overtage opgaven med parkeringskontrol enten hver for sig eller i fællesskab. Indtægter fra parkeringskontrollen kan så gå til at dække udgifterne til den.

Den parkeringskontrol, som bliver udført af patruljerende betjente, fortsætter som hidtil. Det vil hovedsageligt sige parkering, som er til ulempe for den øvrige trafik.

Dagens Gossip