Sydkoreanere klar til at byde på Femern Bælt

Sydkoreanerne har spændt musklerne og er klar til at byde på Femern Bælt. De to sydkoreanske giganter Samsung og Daewoo er med i to af de konsortier, som er blevet godkendt til at komme med et tilbud på bygning af den nye fast forbindelse.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Femern A/S netop har udsendt. Af danske virksomheder er MT Højgaard, Per Aarsleff og E. Phil & Søn med i nogle af de øvrige konsortier.

I alt ni store entreprenørkonsortier er blevet accepterede og derved har alle de konsortier, som har ansøgt, vist sig at være stærke nok til at byde på projektet.

Konsortierne skal nu til at byde på de fire store anlægskontrakter, der er i forbindelse med bygningen af den faste forbindelse. De fire kontrakter drejer sig om tunnel nord, tunnel syd, portaler og ramper samt udgravninger og landopfyldning.

Femern Bælt A/S understreger, at arbejdet med at udvælge entreprenørerne har været en lang og tung proces, hvor konsortierne skal opfylde en række krav.

»Vi er meget tilfredse med resultatet. Der er tale om stærke konsortier, som vi er overbevist om, alle vil kunne løfte opgaven. På den baggrund forventer jeg en god konkurrence om både metoder, innovation og pris,« siger teknisk direktør i Femer A/S Steen Lykke.

I løbet af i år får konsortierne tilsendt det omfattende udbudsmateriale, og Femern A/S forventer at få de foreløbige tilbud i løbet af 2014. Herefter skal tilbuddene granskes nøje, og der bliver igangsat en såkaldt konkurrencepræget dialog om en række emner som eksempelvis arbejds- og indkvarteringsvilkår, lærlingepladser, byggepladsindretning samt andre tekniske aspekter.

De endelige tilbud og priser forventer Femern A/S at have, så resultatet kan indgå i Folketingets arbejde med den anlægslov, som Folketinget forventes at drøfte om godt et år.

Udover Sydkorea og Danmark kommer virksomhederne i de i alt ni entreprenørkonsortier fra Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien og Frankrig. Hertil kommer virksomheder fra England og USA, der er tilknyttet nogle af de ni grupper.

Dagens Gossip