Sygefraværet falder fortsat i kommuner og regioner

I regionerne havde medarbejderne i gennemsnit 11 sygedage i 2012 mod 11,6 året før og 12,9 dage i 2007.

De kommunale medarbejdere var i snit syge 12 dage i 2012 mod 12,6 året før og 14 dage i 2007. Når de kommunalt ansatte er på arbejde i snit to dage mere om året i forhold til 2007, svarer det ifølge Kommunernes Landsforening (KL) til, at der i perioden er tilført cirka 3.500 ekstra kommunale medarbejdere.

Tallene viser, at sjællænderne generelt har flere sygedage end deres jyske kolleger. Region Sjælland topper med 12,3 sygedage i 2012. Derefter følger Region Hovedstaden med 11 sygedage, Region Syddanmark med 10,8, Region Midtjylland med 10,7 og endelig Region Nordjylland med 10,5 dage.

Billedet bekræftes, når man ser på de kommunale medarbejdere. I de kommuner, der er placeret i Region Sjælland, havde medarbejderne i snit 12,6 sygedage sidste år, mens tallet er 12,5 for kommunerne i Region Hovedstaden.

Medarbejderne, der arbejder i kommuner i henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland, havde i snit 11,6 sygedage i 2012, mens de kommunalt ansatte i Region Midtjylland havde 11,4.

Gladsaxe topper listen over kommuner med 13,6 sygedage per medarbejder, mens Læsø indtager duksepladsen med 6,4.

Opgørelsen viser, at SOSU-medarbejderne er den personalegruppe i kommunerne, der i gennemsnit har flest sygedage - 15,3 i 2012. I den modsatte ende af listen havde akademikerne 6,1 sygedage.

Dagens Gossip