Sygehusbyggerier skaber tusindvis af nye job

»Sygehusbyggerierne er ikke alene en gevinst for borgerne, som kan se frem til nye sygehuse, der understøtter høj kvalitet og sammenhæng i behandling, men byggerierne bidrager i høj grad også til at skabe vækst i den pressede byggebranche. De mange nye arbejdspladser er en positiv sidegevinst,« siger Carl Holst, næstformand for Danske Regioner.

Frem mod 2025 bygger regionerne nye sygehuse med støtte fra Kvalitetsfonden for i alt 40 milliarder kroner over hele Danmark. Men herudover har regionerne planlagt investeringer i de øvrige sygehusbygninger, så de også kommer på tidssvarende niveau. I 2014 har regionerne planlagt samlede investeringer i sygehusene i et omfang svarende til knap ni milliarder kroner. Heraf udgør kvalitetsfondsbyggerierne godt fem milliarder kroner og psykiatrien godt 500 millioner kroner.

»De samlede psykiatriinvesteringer er på 4,7 milliarder kroner og bidrager også væsentligt til omsætning og beskæftigelse i byggebranchen i en årrække,« siger Carl Holst.

Byggeaktiviteten topper i 2015, hvor det skønnes, at byggerierne giver arbejde til 8.700 fuldtidsbeskæftigede fordelt på 5.100 i byggebranchen og 3.600 i de tilhørende brancher, skriver Danske Regioner i nyhedsbrevet.

BNB

Dagens Gossip