Sygehusene kan snart udstede bøder til sløsede patienter

Vi ses på fredag – og hvis du ikke dukker op, vanker der en bøde.

Det vil om kort tid blive beskeden til patienter på to danske sygehusafdelinger, efter at det nu langt om længe står klart, at et omstridt forsøgsprojekt med at opkræve et gebyr ved udeblivelser fra behandling bliver en realitet, skriver Berlingske.

En strid mellem Sundhedsministeriet og regionerne om finansieringen af projektet har længe blokeret for forsøget, der efter planen skulle være gået i gang sidste efterår.

Men nu er der udsigt til, at der bliver fundet en løsning, og at projektet kan sættes i gang inden årsskiftet, oplyser formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S).

»Vi kan ikke blive ved med at diskutere frem og tilbage. Nu gennemfører vi projektet, så vi kan få afklaret, om gebyrer er en god idé eller ej,« siger han.

Konkret lægges der nu op til et skrabet projekt, som betyder, at udgifterne til det også kan reduceres.

Oprindeligt var planen, at der skulle indføres et gebyr ved udeblivelser – sandsynligvis i omegnen af 500 kroner – på fire afdelinger i Region Midtjylland og Region Syddanmark for at få det bredest mulige erfaringsgrundlag til at afgøre, om ordningen skal indføres på landsplan eller ej.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder

Men nu afvikles forsøgsprojektet blot på to afdelinger – Rygcentret i Middelfart og ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Dermed reduceres budgettet for at afvikle og evaluere projektet med én million kroner til cirka 3,5 millioner kroner, hvilket Sundhedsministeriet og regionerne nu vil kunne blive enige om at finde, vurderer Bent Hansen.

Fagfolk, patientorganisationer og regionspolitikere har længe strittet imod en gebyrordning. Vurderingen har blandt andet været, at omkostningerne ved at administrere den ville være for store.

Men såvel SRSF-regeringen som den tidligere VK-regering har presset hårdt på for at få regionerne til at lave forsøg med gebyrordninger, skriver Berlingske.

SRSF-regeringen skrev direkte i sit regeringsgrundlag, at man fandt det rimeligt at opkræve gebyrer, fordi det »er spild af personalets tid, dyr teknologi og operationsstuer, når patienter bliver væk fra deres aftaler,« samt at det forhindrer andre patienter i at komme tidligere til.

Gebyrer skulle desuden kædes sammen med øget brug af SMS-påmindelser til patienterne om deres aftaler, en praksis som stadig flere sygehuse er i færd med at tage i brug.

Hos Danske Patienter kalder formand Lars Engberg det for en »dårlig idé«.

»Først og fremmest er det urimeligt, fordi det bygger på en forkert tankegang om, at det skyldes ond vilje, når folk ikke møder op. Oftest er der gode forklaringer, for eksempel at folk er blevet ramt af anden alvorlig sygdom, eller at de rent faktisk har meldt afbud, men at deres besked er blevet væk på det store sygehus,« siger han.

I Dansk Sygeplejeråd støtter man en gebyrordning, fordi det er »enormt dårligt«, når nogen udebliver, hvis de har fået en påmindelse om, at de har en tid.

Men formand Grete Christensen fremhæver også, at at der er en gruppe af patienter, psykisk syge og særligt udsatte, som sundhedsvæsenet skal blive bedre til at hjælpe med at overholde aftaler.

»Her nytter det ikke med bøder. Man må sondre mellem de stærke og mindre stærke brugere,« siger hun.

Hvad mener du om et gebyr for at udeblive fra aftaler på sygehusene? Skriv din mening her:

Dagens Gossip