Sygeplejersker vil forebygge behandlingsfejl

Antallet af indberetninger om utilsigtede hændelser på sygehuse og plejehjem er vokset med 60 pct. på et år, viser nye tal fra Patientombuddet. Det er især personalet på plejehjem, som i stigende grad rapporterer om fejl.

- Lige nu kommer der langt flere ældre, som har brug for sygepleje og behandling. Samtidig kan vi se, at antallet af medarbejdere, der skal tage sig af dem falder. Og der er en del plejehjem, som slet ikke har ansat sygeplejersker. Det er dybt problematisk i forhold til at forebygge fejl i medicinhåndteringen og sygeplejen af ældre, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Hun understreger dog, at det er positivt, at fejlene i stigende grad bliver indberettet.

- Der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet generelt er blevet bedre til rapporterer om utilsigtede hændelser. Men det afgørende er jo, at der bliver fulgt op, så det ikke sker igen, siger Grete Christensen.

Menneskelig og økonomisk regning
Formanden for Dansk Sygeplejeråd mener, at det er helt nødvendigt at ansætte flere sygeplejersker for at styrke det faglige niveau i kommunerne.

- KL har sagt det. Sundhedsministeren har sagt det. Kommunerne skal ansætte flere sygeplejersker til tage sig af ældre borgere, der hvor de bor. For hvis vi ikke forebygger fejl og indlæggelser, så vil vi om blot få år stå med en både menneskelig og økonomisk regning, som bliver meget dyr, siger Grete Christensen og fortsætter:

- Kig på Viborg. Her har man etableret akutteam med sygeplejersker, der forhindrer mange indlæggelser og sparer kommunen for penge. Kig på Thisted. Her har man sygeplejersker på samtlige plejehjem og langt færre alvorlige fejl end gennemsnittet i landet. Det er de eksempler, vi skal brede ud.

KL har vurderet, at antallet af ældre over 80 år vil gå fra de nuværende cirka 200.000 til 400.000 i 2031.

 

Dagens Gossip