Syriens kemiske våben tager år at ødelægge

»Amerikanerne regner med, at destruktionen af deres egne kemiske våben vil tage mange år endnu, og det kan man også stå over for i Syrien. Det kommer an på, om man vælger at fjerne våbnene og på den måde skal til at finde sikre transportmuligheder, eller om man først vil bygge destrueringsanlæg i Syrien,« siger kemiker Bjørn Schmidt fra Beredskabsstyrelsen.

Han mener at, amerikanerne og russerne står over for en stor beslutning, når man skal opveje risiciene ved at transportere de kemiske kampvåben ud af Syrien, mod besværet ved bygge kemiske destruktionsanlæg i det borgerkrigshærgede land.

»Når man skal destruere Syriens kemiske kampvåben, er der to muligheder. Enten kan man bygge destruktionsanlæg nær de steder, hvor man har fundet våbnene, eller man kan transportere dem til andre lande, der har kapaciteter til at destruere våbnene. Det kunne eksempelvis være USA eller Rusland. Der netop nu er ved at destruere deres egne kemiske våben,« siger kemieksperten.

Ifølge det norske TV-selskab NRK har Rusland og USA indledt forhandlinger med Norge om at få lov til at destruere våbnene der, men hvad der umiddelbart ligger til grund for, at man har valgt Norge, ved Bjørn Schmidt dog ikke.

»Hvis man vælger at modtage de her våben, skal man først og fremmest kunne håndtere de kemiske kampstoffer, men man skal også have de rette destruktionsanlæg. Og man skal desuden have noget uddannet personale, der kan håndtere de her meget giftige kemiske stoffer. Men udover det er der egentlig ikke nogle forbehold ved at modtage stofferne til destruktion,« siger Bjørn Schmidt.

Han oplyser, at Syriens kemiske våben enten kan tilintetgøres ved en højtemperaturs- eller lavtemperatursdestruktion, hvor man henholdsvis brænder eller koger de gifte stoffer.

»Ved en højtemperatursdestruktion brænder man stofferne i nogle store ovne. Amerikanerne gør det, at de først afbrænder dem ved 1.500 grader og senere efterbrænder dem igen ved 1.100 grader, hvor de kemiske stoffer faktisk vil blive fuldstændig nedbrudt,« forklarer Bjørn Schmidt.

»Ved lavtemperatur-destruktion hydrolyserer man de kemiske stoffer. Det vil sige, at man koger dem i en basisk væske, så de nedbrydes til mindre giftige dele. De dele vil man så yderligere nedbryde ved biologiske processer, eller også kan man ilte dem, ligesom man eksempelvis kender ved jern der ruster. Det vil igen gøre dem mindre giftige,« fortæller Bjørn Schmidt.

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, anslår i en ny rapport, at destrueringen af Assad-hærens våben vil tage et år og kræve 100 eksperters indsats. Der er endnu ikke sat en pris på arbejdet, men ifølge generalsekretæren vil det være den største og farligste afvæbningsoperation nogensinde.

Dagens Gossip