Tænketank: »Konkurrencestaten er velfærdsstaten på afveje«

Sådan lyder det fra centrum-venstre tænketanken Cevea, som advarer mod alene at betragte samfundet med økonomiske briller, sådan som forståelsen af konkurrencestaten lægger op til.

»For at sige det meget skarpt, er konkurrencestaten ikke et farbart alternativ til velfærdsstaten. Konkurrencestaten er velfærdsstaten på afveje, for det betyder, at man alene fokuserer på den økonomiske del af, hvad et samfund skal kunne. Og man ser alle samfundets medlemmer, danskerne, som små soldater i et større tandhjul,« siger Ceveas direktør, Kristian Weise.

Begrebet konkurrencestaten er i Danmark introduceret af politolog og professor Ove Kaj Pedersen, og begrebet dækker blandt andet over, at stater konkurrerer indbyrdes om at skabe mest mulig vækst. Men hvis Bjarne Corydon ønsker et samfund, hvor væksten alene skal fremmes for vækstens egen skyld, så misser han en vigtig del af det, der kendetegner velfærdsstaten, mener Cevea-direktøren.

»Da man opbyggede velfærdsstaten og velfærdssamfundet, havde man både en økonomisk bane og et dannelses-ideal. Det handlede om at skabe engagerede og ansvarsfulde borgere, der tog del i det demokratiske liv. Det skulle gøre befolkningens liv bedre på en måde, man ikke kan gøre op i penge.«

»Og med den måde, man forstår konkurrencestaten på nu, skærer man den del væk. I stedet siger man bare, at vi skal koncentrere os om at kunne klare os i den internationale konkurrence, og at vi er så effektive og produktive som muligt. Man glemmer de bredere idealer om, hvad et samfund også skal være,« forklarer Kristian Weise.

Han understreger samtidig, at Bjarne Corydon har en pointe i, at det er vigtigt at skabe et samfund, hvor borgerne i videst muligt omfang klarer sig selv. Men hvis finansministeren ønsker en konkurrencestat i den reneste betydning, så vil samfundet udvikle sig i en yderst uheldig retning, mener Kristian Weise.

»Det er uheldigt, at han bare tager konkurrencestatsbegrebet til sig, og bruger det som en positiv fremstilling af, hvordan velfærdssamfundet skal se ud. Selvfølgelig er det vigtigt at reformere velfærdsstaten, men man skal huske, hvorfor man gør det. Når vi laver reformer, er det jo for, at danskerne skal få et bedre liv. Det er jo ikke for at få en lidt højere vækst eller BNP.«

Dagens Gossip