Tænketank: Nye arbejdstidsregler skal finansiere skolereform

Det viser beregninger fra tænketanken Kraka. Pengene kan eksempelvis komme fra effektiviseringer af folkeskolen og fra opgøret med de hidtidige arbejdstidsregler for lærerne.

»Det er ikke en umulig opgave at hente de ekstra penge her,« siger cheføkonom ved Kraka, Jens Hauch.

I regeringens oprindelige aftale ligger der kun 300 millioner kroner årligt til løftet af folkeskolen, og tilbage står ifølge Kraka en regning på 2,7 milliarder kroner for den ekstra undervisning.

»Der ligger et effektiviseringspotentiale i forvejen, som har været opgjort til tre milliarder kroner om året. Det potentiale er øget med de nye arbejdstidsregler. Så det er ikke urealistisk at effektivisere for 2,7 milliarder kroner,« lyder vurderingen fra Jens Hauch fra Kraka.

Men det bliver ikke nogen let øvelse, fastslår han.

»Det er ikke fordi, det er nemt, men det kan lade sig gøre. Med de gamle regler var der faste normer for lærernes forberedelse uanset hvad, ligesom der var særlige regler for ældre lærere, der kunne gå ned i tid. Nu skal skolelederen have lov at tilrettelægge arbejdet. Meningen er, at der skal undervises flere timer. Det er klart, at det vil stille store krav til skoleledernes evne til at høste gevinsterne,« siger Jens Hauch.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, udtrykte lørdag i Berlingske bekymring for, hvor høj kvaliteten af undervisningen bliver, hvis lærerne skal løbe så meget hurtigere, som der er lagt op til i forliget.

»Vi er enige i, at eleverne skal have flere timer, men det er under forudsætning af, at det er muligt at give kvalificeret undervisning. Politikerne står i kø for at tilbyde flere timer. Men hvis man tror, at man bare kan bruge lovindgrebet som en uudtømmelig guldåre, skal man tænke sig grundigt om,« sagde lærerformanden til Berlingske.

Formanden for Skolelederforeningen, Anders Balle, deler bekymringen.

»Teoretisk set kan det godt lade sig gøre at få så mange ekstra timer ud af lærerne. Men det kræver skolelederens grundige vurdering af, hvordan lærerne bedst bruger deres arbejdstid - til forberedelse, møder eller til at være sammen med børnene. Det skal vi udnytte så godt, vi kan, og bruge arbejdskraften lige der, hvor det er vigtigst at bruge den,« sagde Anders Balle lørdag til Berlingske.

Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører Troels Ravn (S) ville søndag ikke kommentere direkte på Kraks beregninger, men fastslog, at skolereformen er fuldt finansieret.

»Der er afsat lige godt fire milliarder til løftet af folkeskolen, og vores forslag er fuldt finansieret. Økonomien vil jo falde endeligt plads, når kommunerne og staten skal indgå en aftale,« siger Troels Ravn.

Han henviser til, at kommunerne mandag mødes med regeringen for at forhandle rammerne for næste års kommunale budgetter på plads.

Dagens Gossip