Tænketank: Tre år på universitet er nok

Ifølge DEA, som har sammenlignet bachelorers arbejde med kandidaters arbejde, er behovet for et uddannelsessystem, hvor unge kan gå til og fra studiet og snuse til arbejdsmarkedet, inden de færdiggør uddannelsen, blevet større i de seneste år, hvor optaget på universiteterne har været rekordhøjt.

Man risikerer at tage imod flere unge, som måske ikke har de akademiske forudsætninger eller den rette portion lyst og motivation, der skal til for at studere i fem år, lyder det fra tænketanken, der i den sammenhæng henviser til, at frafaldsprocenten på bacheloruddannelsen er tæt på 30 procent. En del begynder efterfølgende på et nyt videregående studie, men der er også mange, der aldrig kommer videre.

Derfor er der behov for at kickstarte en debat om behovet for et bachelorarbejdsmarked, mener DEA, som har foretaget en undersøgelse, der bakker op om, at bachelorer sagtens kan bestride videnstunge job.

Undersøgelsen, som tager udgangspunkt i nyudklækkede bachelorer fra 2000, viser, at cirka 20 procent fortsat »kun« havde en bachelor i 2010, og cirka 95 procent af disse var på arbejdsmarkedet. Omkring en femtedel havde efter ti år ufaglært arbejde, mens hovedparten, lidt over en tredjedel, havde arbejde, »der forudsætter viden på højeste niveau«.

»Sidstnævnte kunne indikere, at der faktisk findes en del akademisk arbejde, hvor en kandidatuddannelse tilsyneladende ikke er tvingende nødvendig for at bestride et job med højt kompetenceindhold,« konkluderer DEA.

Dagens Gossip